Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Archeologische Kroniek.

De Archeologische Kroniek van Utrecht is een publicatie van de Provincie Utrecht in samenwerking met de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek) en gemeentelijke archeologische diensten. Vanaf 1980 is er jaarlijks een Kroniek verschenen, waarin een samenvatting gegeven wordt van de meest belangwekkende opgravingen in de provincie Utrecht.


Opzienbarende archeologische bevindingen die de visie van Albert Delahaye onweerlegbaar bevestigen.
Een aantal historische opvattingen in Nederland, zijn steeds aan discussie onderhevig geweest. Uitgaande van traditionele veronderstellingen heeft men de archeologische bevindingen steeds naar de historische opvattingen toegeïnterpreteerd. Nauwkeurig en modern onderzoek herroepen eerdere veronderstellingen, waarbij ook de archeologische bevindingen in de juiste contaxt worden geplaats. Vaak blijken de moderne constateringen feilloos aan te sluiten op de uitgangspunten van Albert Delahaye die hierop meerdere keren heeft gewezen in zijn boeken. Zijn argumenten werden steeds weggewuifd omdat "het niet in de aanvaarde historische opvattingen paste".Archeologische Kroniek.


HIER WORDT NOG AAN GEWERKT, maar één citaat willen we U niet onthouden.

Opgravingen te Wijk bij Duurstede in gebied "De Geer":
Duidelijke gebouwstructuren uit de Merovingische tijd werden opnieuw niet aangetroffen....en dat terwijl juist de sporen uit deze periode de belangrijkste aanwijzingen voor het ontstaan en de vroegste ontwikkeling van Dorestad moeten opleveren. (Archeologische Kroniek 1992-1993, p.118).

Let op het woordje "opnieuw". Er is al eerder gezocht in dit gebied, maar zonder het gewenste resultaat.
Conclusie: Waar geen Dorestad ontstaan is, kan het ook niet bestaan hebben.

Kijk alvast naar de vele vermeldingen bij CITATEN.