Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.
Andere Bronnen

Andere Bronnen.

Er bestaan talrijke klassieke bronnen waarin oorkonden en kronieken verzameld zijn. De originele oorkonden en kronieken zijn meestal verloren gegaan. Wat we bezitten zijn afschrifte: kopieën. Hoewel de afschriften wel eens "bewerkt" zijn of aangepast aan de opvattingen van die tijd, is het opvallend dat plaatsnamen vaak zo puur zijn overgenomen. Het vergelijken van de verschillende afschriften levert al genoeg stof tot discussie op.
Opvallend is verder dat "alles" wat wij van onze geschiedenis in het eerste millennium menen te weten, in buitenlandse, vaak Franse kronieken staat. Dat leidt al tot de volgende opmerkelijke vragen:
 • Hoe konden Franse schrijvers op de hoogte zijn van soms zeer gedetailleerde gebeurtenissen in verre streken?
 • Waarom beschreven zij de geschiedenis ver van huis en lieten zij die van hun eigen streek onbeschreven?
 • Was het wel de geschiedenis ver van huis?
 • Het was de geschiedenis van hun eigen streek, zeker als er in de kroniek van St.Omaars letterlijk staat dat "velen van de onzen" werden gedood.

  De gegevens over de invallen van de Noormannen zijn terug te vinden in de volgende kronieken:

 • ANNALES REGNI FRANCORUM: geschreven na 788, geeft berichten tot 820; werd geredigeerd ln het paleis van de Frankische koningen.
 • ANNALES BERTINIANI: tussen 835 en 860 geschreven door een monnik van Saint-Bertin te St. Omer, die later bisschop van Troyes werd. Het werk is later voortgezet door aartsbisschop Hincmar van Reims met berichten tussen 861 en 882.
 • ANNALES FULDENSES: eerste deel, geschreven door twee auteurs, de een tot 838, de ander tot 863. Het werk werd in Frankrijk geschreven, maar heet Fuldenses, omdat het manuscript in Fulda gevonden werd; tweede deel: door Meginhard voortgezet, verhaalt gebeurtenissen tussen 863 en 882; derde deel: door de Continuator Bavariensis voortgezet met feiten tussen 882 en 897.
 • ANNALES VEDASTINI: geschreven door een monnik der abdij van St. Vaast te Arras tussen 879 en 892.
 • CHRONICON FONTANELLENSE: geschreven door monniken van de abdij van Fontenelles (in de omgeving van Rouen) tussen 875 en 885, met toevoegingen uit het einde van de 9e eeuw.
 • VITA KAROLI: geschreven door Eginhard, gunsteling van keizer Lodewyk de Vrome, vóór 836.
 • CHRONICON VAN REGINO: geschreven door Regino, eerst monnik en later abt van Prüm. vóór 908.

  Wilt U meer hierover lezen? Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.