Curriculum vitae Albert Delahaye

(1915 - 1987)Albert Delahaye, geboren in 1915 te Klimmen bij Valkenburg (Limburg), volgde het gymnasium bij de Paters Montfortanen in het Limburgse Schimmert, waar de wereld van de klassieken voor hem werd geopend.

Hij vervolgde zijn studie op het grootseminarie in Oirschot (N-Br.). Deze studie was voor hem een overweldigende wereld van wijsbegeerte, bijbelstudie, moraal, kerkgeschiedenis en liturgie. Kortom een confrontatie met de rijkdommen van de Kerk. Omdat na een aantal jaren zijn priesterroeping hem onvoldoende inspireerde begon hij in 1940 met de studie archivariaat.

In 1943 werd hij benoemd tot gemeente-archivaris van Kerkrade. In 1946 volgde zijn benoeming tot adjunct-archivaris van de gemeente Nijmegen. In 1955 begon Delahaye in "De Gelderlander" artikelen te schrijven over zijn twijfel met betrekking tot Karolingisch Nijmegen. Karel de Grote had volgens Albert Delahaye zijn palts niet gebouwd op het Valkhof in Nijmegen. Waar in de bronnen sprake is van Noviomagus is volgens Delahaye altijd de Franse stad Noyon (Noviomagus) bedoeld. Voornoemde publicaties riepen veel weerstand op. Zijn wetenschappelijke integriteit werd in twijfel getrokken, hij werd publiekelijk afgeblaft en als man van "geen niveau" aan de dijk gezet.

Juist dergelijke aantijgingen inspireerden een gedreven man als Delahaye zijn werk af te maken. Dat verklaart tevens ook de harde toonzetting van zijn taalgebruik in de vele publicaties die na zijn Nijmeegse periode zijn verschenen met betrekking tot de talrijke mythen in "onze" Vaderlandse geschiedschrijving.

In 1957 werd Delahaye benoemd tot archivaris van het streekarchivariaat "Nassau-Brabant" in westelijk Noord-Brabant. Zijn vrije tijd besteedde hij volledig aan zijn onderzoek in Noordwest-Frankrijk. Delahaye wist absoluut zeker dat hij in Noord-Frankrijk het juiste gebied te pakken had waarop de vele door hem bestudeerde bronnen, nodig voor zijn historisch-geografische studies over het eerste millennium, betrekking hadden. De gemeenteraad van Tournehem-sur-la-Hem (Fr.) heeft Delahaye in 1978 benoemd tot ere-archivaris op grond van zijn grote verdiensten voor Tournehem, waar destijds Willibrord als bisschop van Traiectum zetelde. Albert Delahaye, onlangs in een Frans tijdschrift betiteld als de "Galileo Galilei van de 20e eeuw", woonde vanaf 1957 tot zijn dood in 1987 te Zundert (N-Br.). Hij is begraven in zijn geboorteplaats Klimmen.

Nog tijdens zijn leven (1986) werd de Stichting Albert Delahaye opgericht. Deze Stichting stelt zich ten doel het gedachtegoed van Albert Delahaye uit te dragen en zijn baanbrekend werk voort te zetten door middel van publicatie van zijn nagelaten omvangrijke manuscript met betrekking tot de oudste historisch-geografische bronnen. Door de Stichting zijn er tot nu toe 6 publicaties uitgegeven. (zie overzicht publicaties). De stichting heeft in 1999 een postume uitgave laten verschijnen onder de titel:
De Ware Kijk Op... Deel II, Het Eerste Millennium, Historische Mythen van de Lage Landen.

Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.