Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.Via Francigena

Klik op de afbeeldingen hieronder voor een vergroting.

Het is een overbekend feit, gedocumenteerd met meerdere schriftelijke bronnen, dat men vanuit Engeland naar het vastelaand overstak via de bekende route, de Via Francigena. Ook St.Willibrord en Bonifatius en andere Engelse predikers staken daar over. De Nederlandse opvatting dat zij ergens in Nederland aan land kwamen is een farce, nooit met ook maar één document bewezen, laat staan dat er enige logica in te vinden is. Waarom een gevaarlijke tocht over een onbekende en onberekenbare Noordzee, terwijl men bij Dover de overkant kan zien..

Een van die gedocumenteerde routebeschrijvingen is die van bisschop Siegeric.
In het jaar 990 reisde bisschop Siegeric vanuit Engeland naar Rome via de z.g. tinroute (zie kaartje fig.5 hiernaast) en werd daar door de paus tot bisschop van Canterbury gewijd. Hij hield een nauwkeurig journaal bij van zijn terugreis, waarover hij 80 dagen deed. De steden en rivieren die hij doortrok zijn vandaag nog allemaal goed herkenbaar. Zijn traject houden we daarom aan als de klassieke Via Francigena of de tinroute. In de geografische oriëntatie in die tijd liep deze weg pal Noord-Zuid. Engeland lag in het noorden, Italië in het zuiden, Spanje in het westen en Duitsland in het oosten.
Deze 'Romeinse' west-oriëntatie werd dus ook in de Middeleeuwen nog gehanteerd.

Na de invasie in Britannia door keizer Claudius, werd een netwerk aan wegen aangelegd om Rome met de provincie Britannia. Canterbury (Durovernum) werd via de haven van Dover, verbonden met Gallia voor militaire en handelsmissies.
De verbinding tussen Rome en Canterbury werd vastgelegd in 596AD toen paus Gregorius de Grote instemde met een verzoek van Ethelbert, de Koning van Kent, om Christelijke predikers toe te laten. St Augustinus slaagde erin om de koning en 10.000 onderdanen te bekeren en werd de eerste aartsbisschop van Canterbury.
De weg naar Rome werd de vaste route voor kerkelijk en wereldlijke leiders, handelaren en pelgrimsweg voor het gewone volk en had in de loop der jaren veel namen, zoals: Via Romea, Lombard Way, Iter Francorum, de Frankische Route en werd aan het eind van de 9e eeuw bekend als de Via Francigena.
De geschiedenis vertelt ook over vele beroemde voorgangers van bisschop Siegeric op deze weg: St Willibrord, bisschop van Trajectum (658-739) reisde tweemaal op en neer naar Rome. St.Bonifatius reisde naar Rome en Karel de Grote liet zich in 800 in Rome tot keizer kronen. Ook zij reisden met hun omvangrijke gezelschap langs deze weg.


La Via Francigena de Canterbury a Rome.

Logo van de Via Francigena.

Revue Archeologique du Nord en de L'Oise.
De oversteekplaats vanuit Canterbury lag op dezelfde plaats waar je de overkant kunt zien en waar nu de kanaaltunnel ligt. De bekendste plaatsen aan deze weg waren Air-sur-la-Lys, Arras, Laon, Reims, Besançon, de grote St.Bernardpas, Ivrea, Fidenza, Lucca, Sienna, Rome.


Kustlijn bij vloed van +2 meter, die daar dagelijks voorkomt, maar door waterstaatswerken overstromingen worden voorkomen.

Kaart van de via Francigena.

Detailkaart van de via Francigena in Noord-Frankrijk.
"Tijdens het verblijf van Karel de Grote in het jaar 808 te Noviomagus (=Noyon) kwam de verdreven koning Cardulf van Northumberland (Eng.) op weg naar Rome bij de keizer aan. Gezanten van de paus, die op weg waren naar Engeland, deden eveneens Noviomagus (=Noyon) aan, en blijkens een brief van paus Leo III liet Karel de Grote deze begeleiden tot aan een zeehaven. De gezanten hadden geen missie voor Karel de Grote en kwamen recht op hun weg over Noyon, zodat zij de keizer ook een bezoek brachten."
De oude Romeinse weg van Rome en Milaan naar Engeland liep over Noyon. Deze weg wordt door verschillende historici beschreven als de voornaamste weg van het rijk in Gallië, de weg van de boodschappers, de prinsen en de legers. Tegen alle logica in en met het negeren van bekende feiten over reizen tussen Engeland en Rome, probeert men van Noviomagus Nijmegen te maken, wat een absurde omweg over Nederland zou inhouden.

De weg van Canterbury (Engeland) naar Rome is de historische Via Francigena. Deze beroemde pelgrimsweg liep linea recta, via de Grote St Bernard en via Toscane naar Rome. De plaats Calais is onjuist, omdat in de tijd van de Via Francigene Calais nog niet bestond. Let ook op de huidige vorm van Nederland op deze "antieke" kaart.

De Nederlandse traditionalisten laten deze historische Via Francigena, de kortste route tussen Canterbury en Rome, via een omweg van ruim 200 km. over Nederland lopen en in het z.g. Frankenland beginnen. Immers St.Willibrord ging over deze weg van Trajectum naar Rome. Plaats je Trajectum op de plaats van Tournehem (dat ligt lijnrecht tussen Calais en Arras) dan hoefde St.Willibrord geen enkele omweg te maken.
De mythe van St.Willibrord in Utrecht was gebaseerd op het verkeerd toepassen van de rivier de Renus, die niet de Nederlandse Rijn was, maar "een rivier in Gallia, die de Germanen van Gallia scheidt" (Servius: 70-17 v.Chr), dus op de taalgrens. Om met Mela (ca.44 n.Chr.) te spreken: "Engeland ligt tegenover de monden van de Renus". Dan moet voor ieder verstaander toch duidelijk zijn waar de Romeinse Renus gelegen heeft: in het voormalig stroomgebied van de Schelde.

Zie voor meer informatie over deze weg de website Via Francigena.
Deze pelgrimsroute is tegenwoordig weer populair geworden en kan nog steeds gelopen worden en heeft nu ook een "aftakking" naar Amsterdam en Bremen (Duitsland).

Zicht op Tournehem.

Oude kerk van Guémy bij Tournehem.

Chapelle St.Louis bij Tournehem, hooggelegen met indrukwekkend uitzicht over de omgeving.