De geschiedenis van Nederland tussen de 3e en 12e eeuw.

St.Bonifatius, St.Willibrord, Karel de Grote en de Noormannen zijn voor Nederland volkomen legendarisch.
Ze zijn nooit in Nederland geweest!

De eerste reactie is ongeloof: "Dat kan toch niet waar zijn!"
Maar het is de waarheid!

Het lijkt U wellicht wat stellig beweerd, maar alle bewijzen vindt U in de boeken van Albert Delahaye.

Klik hier voor de speciale aanbieding.


Zie bij St.Willibrord.


Zie bij Karel de Grote.


Zie bij de Noormannen.
Bijna dagelijks worden nieuwe bevindingen toegevoegd, met name uit de historische literatuur.