De Kerk van Rome.

De Katholieke Kerk is steeds een hindernis geweest in de ware kijk op de geschiedenis van Christelijk Europa.

Niet alleen hustorici, maar ook de kerk en haar gelovigen wilden de oude mythen niet loslaten, om vooral het enige ware geloof niet ter discusise te hoeven stellen. De hele reliekenhandel was daarvan het droevige gevolg.
Het had dan ook de afsplitsingen in de kerk tot gevolg, eerst tussen de oosterse en westerse kerk, later door het ontstaan van het protestantisme.

De volgende mythen werde door de kerk steeds als ware geschiedenis 'verdedigd'.
 • Willibrord en Bonifatius.
 • Ursula en haar 11.000 maagden.
 • Cunera en de moord op haar.
 • Ansfried, graaf van Hoei.
 • Ludger en Lebuinus.

 • Relieken, pelgrims en bedevaarten.


  Van St.Willibord bestaan talrijke relieken en reliekhouders. En dat terwijl deze heiligen nooit in Nederland is geweest en hier ook niemand bekeerd heeft. Dat hij het eerste Christendom in Nederland gebracht zou hebben is een farce.
 • De visie van Albert Delahaye en de opstelling van de Kerk.

  ROMA LOCUTA CAUSA FINITA, nu Rome heeft gesproken is de zaak beslist.

  Als Rome, het centrum en zetel van het Romeinse Rijk en de Katholieke Kerk heeft gesproken, is elke verdere discussie over de Nederlandse historische mythen overbodig geworden. Deze gevleugelde uitdrukking is te vaak gebruikt om tegenstanders van de gangbare historische opvattingen te weerspreken.

  De opvattingen en opstelling van professor dr. R.R.Post, de eerste die de bevindingen van Albert Delahaye belachelijk maakte, spreken duidelijke taal. Aan de waarheid van de Kerk van Rome valt niet te tornen. Met deze dooddoener meende hij de bevindingen van Delahaye te kunnen weerleggen.

  Ondanks dat de onjuistheid van de geschiedenis van deze kerkelijke heiligen en hun relieken is aangetoond, blijft de Kerk ze koesteren als wonderlijk en waarachtig bezit.

  Relieken echt?
  Van Johannes de Doper worden in totaal 4 schedels als relieken bewaard. Echt?
  Van St.Willibrord bestaan 2 volledige sceletten en nog een derde schedel. Echt?
  Van St.Willibrord wordt in Utrecht een deel van een sandaal bewaard. Echt? Uit nader onderzoek blijkt deze uit de 12e eeuw te stammen.
  Van St.Bonifatius bestaat een koorkap als reliek. Zie afbeelding. Echt? Onderzoek leert dat deze uit eind 12e eeuw stamt. Dat is 4 eeuwen na Bonifatius.


  Lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf!

  Relieken: reliekhouder van St.Willibrord (links hiernaast), de koorkap van Bonifatius en de tekst erover (hieronder) en een beeld van St.Ursula en haar 11000 maangden (hiernaast rechts).


  Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.