Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Plaatsnamen in de historische geografie.

De plaatsnamen van Lorsch, tekst 25 uit "De Bisschop van Nijmegen".

Tussen 673 en 1025 bestaat een aantal oorkonden van de abdij van Lorsch en van de abdij van St. Vaast te Atrecht, waarin goederen en rechten van deze kloosters worden beschreven in de Batua. De akten bevatten 130 plaatsnamen, waarvan geen enkele in de Betuwe is aan te wijzen. In Frankrijk zijn ze door Albert Delahaye allemaal aangewezen.
Een groot aantal van deze 130 plaatsnamen is zo weinig geëvolueerd dat de huidige naam nog praktisch gelijk is aan de oude. Dr.P.Leupen de auteur van Het Bronnenboek van Nijmegen houdt halsstarrigheid vol, dat de Betuwe het Eiland van de Bataven is en ooit de Batua was. Waarschijnlijk heeft hij zich tóch gerealiseerd, dat in de Betuwe vanaf de 7e tot de 11e eeuw nooit 130 plaatsen kunnen hebben bestaan. Bovendien heeft hij in die akten geen plaats of naam kunnen ontdekken, die hem steun geeft voor zijn opvattingen. Daar maakt hij geen probleem van; hij laat het dit overstelpend namenmateriaal dat hem 130 maal tegenspreekt eenvoudig weg. Desondanks durft hij in zijn inleiding van zijn Bronnenboek te beweren, dat hij alle bronnen nauwkeurig onderzocht en gewogen heeft. De waagmeester moest de oorkonden van Lorsch wel met de voet onder het vloerkleed schuiven, want als hij deze op de schaal had gelegd, was zijn balans omver gegaan. Is het al onvergeeflijk dat hij dit materiaal liet liggen, het is een wetenschappelijk misdrijf niet één woord aan de overslag te besteden van een zo rijk materiaal in geografisch opzicht over de Batua. Met andere namen, overigens keer op keer foutief geïnterpreteerd, goochelt Leupen onophoudelijk om de teksten richting Nijmegen te forceren; de 130 plaatsnamen uit de Batua verzwijgt hij. Bij alle onbegrijpelijke dwangneurose over Karolingisch Nijmegen kan men dit welbewuste oplichterij noemen. Het gaat Leupen dus niet om gedegen historische onderzoek, maar slechts om eigen reputatieschade te voorkomen.

Met het verzwijgen van de 130 plaatsen van Lorsch toont Leupen feitelijk het gelijk van Albert Delahaye aan. Hij geeft voor het verzwijgen immers geen verklaring, anders dan dat hij er geen raad mee weet.


A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W

A

Terug naar boven.Voor een overzicht van alle plaatsnamen verwijzen we naar "De Ware Kijk Op" . Bestel het boek en oordeel zelf.