Een broederschap is een in de Middeleeuwen ontstaan en wijdverbreid verschijnsel, aanvankelijk in de Rooms-katholieke Kerk, waarbij leken zich aaneensloten om een godvruchtig doel te dienen. Het was dus geen kloosterorde.
Een katholieke broederschap, fraterniteit of confrérie is een vrome vereniging van leken, onderworpen aan het kerkelijk recht. Broederschappen kenmerken zich door hun traditie, devotie en zijn hiërarchisch van opbouw.
De broederschap van de O.L.Vrouwekerk organiseerde o.a. bedevaarten naar Kevelaar.