Een Christelijk graf?
Archeologen trekken wel eens te snel en te voorbarig conclusies. Vindt men een graf waarin de dode in oost-westelijke richting is begraven, dan is de conclusie steevast dat het om een "Christelijk" graf zou gaan. Maar welke aanwijzingen heeft men daarvoor? Behalve dat de oostelijke richting, daar waar de zon opkomt, ook in andere godsdiensten en zelfs bij oude culturen een vast oriëntatiepunt (!oriënt=oosten!) is, kan er ook gewoon van toeval sprake zijn. Lijken die zomaar ergens gedumpd zijn, zullen ook wel eens toevallig oost-west kunnen komen te liggen. Wat bewijst dat?
Over een "massagraf" in Wijk bij Duurstede, waarbij enkele skeletten in oostelijke richting liggen, schrijft men: "Het feit dat sommige skeletten oost-west zijn geörienteerd bewijst in elk geval dat men tot op zekere hoogte belang hechtte aan begraving in de christelijke traditie". (Bron: Archeologische Kroniek Utrecht 2000-2001). ....Bewijst in elk geval.... tot op zekere hoogte? Welk geval en welke hoogte? Hetzelfde meent de archeologie te moeten opmerken over een graf in Wijk bij Duurstede gevonden, waarin 3 skeletten liggen: één skelet in oostelijke richting en twee in westelijke richting. Dat graf noemt men dus doodleuk (sorry voor dit woord) een "Christelijk graf". Op grond waarvan is zo'n graf Christelijk? Op grond waarvan durft men deze conclusies, die nergens op gebasseerd zijn, te trekken?