Lugdunum, Béthune.
Het Romeinse -dunum komt overeen met het Saksische -thune en betekent "versterkte heuvel" of "fort".
Lugdunum kan dus nooit het Nederlandse Katwijk zijn geweest, aangezien er van een heuvel zelfs in de verre omtrek geen enkele sprake is.
Lugdunum is Leulinghen, wat ter plaatse zeer toepasselijk is.