In de oorkonden van 1006, 1028 en 1050 worden naast Amersfoort verschillende andere plaatsen genoemd. Van deze plaatsen is nooit aangetoond dan met deze oorkonden dat deze in de eerste helft van de 11e eeuw al bestonden. Als voorbeeld mag Fughte dienen. In de Nederlandse opvatting zou dat Vught zijn.
Archelogisach onderzoek in 2012 van de Stormboerderij in Vught heeft echter aangetoond dat deze groots aangekondigd en opgezet onderzoek geen oudere relicten aangetoond hebben dan uit de 14e eeuw. De twee oudste kerken in Vught dateren volgens Knippenberg tussen de 11e en 14e eeuw. En die 11e eeuw is weer gebaseerd op de hiervoor genoemde oorkonden. Het is dus een typisch voorbeeld van cirkelredenering.
Het vlakbij gelegen 's-Hertogenbosch is ontstaan aan het eind van de 12e eeuw. Het zou dan wonderlijk en niet verklaarbaar zijn dat het in een nat gebied liggende Vught eerder zou zijn ontstaan (fuchte=vocht, een natte plaats). Dat Vught ouder zou zijn dan 's-Hertogenbosch is ook nooit aangetoond anders dan met de hiervoor genoemde oorkonden. Archeologisch bestaat er geen enkel bewijs voor.