Germanen=broeders.
De Germanen wonen aan de overzijde van de Renus (is dus de Schelde) naar het noorden. Zij verschillen weinig van de Galliërs, alleen in wildheid, lichaamsbouw en de kleur van hun haren. Maar in hun vorm, zeden en eetgewoonten zijn zij gelijk aan de Galliërs. Het lijkt mij toe dat de Romeinen hen terecht hun naam gegeven hebben (germanus=broer), daar zij hebben willen uitdrukken dat zij de broers van de Galliërs zijn.
Bron: Strabo, Geographia, VII.