Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 van de hand van R.E. Künzel, D.P. Blok en J.M. Verhoeff. Amsterdam 1988.