Lisiduna.
Ten aanzien van de interpretatie van Leusden als Lisiduna zien we hetzelfde verschijnsel als met Dorestad dat Wijk bij Duurstede zou zijn geweest.
Zonder enige vorm van bewijs werd in het verleden de naamsovereenkomst gesteld door iemand met een niet al te groot historisch besef. Ook nadien is er geen enkel toegevoegd bewijs geleverd of heeft er geen discussie plaatsgevonden of de aanname wel juist was. Nu heeft de opgraver Van Es wel toegegeven dat er geen enkel bewijs is gevonden voor het gebruik van de naam Dorestad voor het oude Wijk bij Duurtede, maar toch blijft iedereen die naam gebruiken.
Hetzelfde zien we bij Leusden en andere plaatsnamen. Een eenmaal onbewezen ingenomen standpunt wordt vervolgens de algemeen geaccepteerde waarheid. En niemand kan ook maar één bewijs aanleveren dat die aanname juist is. Er wordt niet eens verder over gediscussieerd en degene die over de aangenomen hypothese zijn twijfel uitspreekt wordt weggezet als ondeskundig en niet wetenschappelijk. Zo is ten aanzien van Leusden archeologisch volkomen vastgesteld dat het niet het genoemde en beroemde Lisiduna geweest kan zijn.