Johannes de Lydia schreef zijn De Magistratibus ca.500 n.Chr. Hij vermeldt heel duidelijk dat de Renus uitstroomt in Het Kanaal. Zijn opvattingen worden bevestigd door vele andere auteurs. Zie daarvoor De Ware Kijk Op deel 1 en 2 waarin vele tientallen teksten zijn opgenomen die dit bevestigen.
Klassieke teksten waarin de Renus genoemd wordt en dan onmiskenbaar de Duits/Nederlandse Rijn is, zijn er niet.