De Praemonstratensers was een kloosterorde van Norbertijnen, in de volksmond Witheren genoemd vanwege hun witte gewaad. Dit klooster volgde de regels van St.Norbertus (1080-1134) welke kloosterorde in 1126 door Rome was erkend. Het is dus uitgesloten dat de geschiedenis van het klooster in Dokkum verder teruggaat dan 1126, wat ook bevestigd wordt door archeologische relicten die in Dokkum ook niet verder teruggaan tot de 12e eeuw! Alle vondsten van daarvoor en ook velen van daarna die in een relatie met Bonifatius worden opgevoerd, zijn discutabel en slechts gedateerd op grond van schriftelijke bronnen, die niet over Dokkum gaan maar over Frans-Vlaanderen.