Thet Oera Linda Bok, ook wel Oera Linda-boek, is de naam die werd gegeven aan een in 1867 door Cornelis over de Linden naar buiten gebracht manuscript in pseudorunenschrift. Het is één van de historische onderwerpen in de Canon van Friesland.

De naam Oera Linda werd aan het manuscript gegeven door dr. J.G. Ottema, een prominent lid van het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening van Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, en verwijst naar de naam Over de Linden. In 1872 gaf Ottema, overtuigd van de echtheid van het handschrift, de tekst met vertaling uit. Volgens hem ging het hier om een eeuwenoude kroniek, geschreven in een tot dan toe onbekend runenschrift. Het boek vertelt over een vierduizend jaar oude Friese beschaving. Volgens de tekst van het boek dateert het manuscript uit het jaar 1256 en zou het verhaal daarvoor al vele malen zijn overgeschreven.
Lange tijd werd gedacht dat het om een 19e eeuwse vervalsing ging. Onderzoek zou uitgewezen hebben dat het papier machinaal vervaardigd was en waarschijnlijk in de jaren 1850 in een fabriek in Maastricht is gemaakt. Maar aan dit onderzoek wordt ook getwijfeld, aangezien het bestaan van het Oera Lindaboek al beschreven werd voordat er marchinaal papier werd vervaardigd.
Als vermoedelijke auteurs van het boek worden genoemd Over de Linden zelf, J.H. Halbertsma, de neerlandicus Eelco Verwijs en François HaverSchmidt, beter bekend als Piet Paaltjens. De laatste heeft zijn betrokkenheid steeds ontkend.
Op goede gronden heeft Ottema aangetoond dat de berichten in het Oera Lindaboek wel degelijk historisch juist zijn.
Veel deskundigen hebben sindsdien het Oera Lindaboek bestudeerd, maar kwamen er niet uit. Het bleef een raadsel. J.Beckering Vinckers kwalificeerde het boek als wartaal en dus als onecht, G.Janssen verdedigde de echtheid, P.C.J.A.Boeles meende op juridische gronden aan te kunnen tonen dat C.van der Linden de auteur was. Frans.J.Los hanteerde het Oera Lindaboek als geschiedenisbron, Dietrich Winteracker meende weer dat het om een 'fälschung' handelde. Dr.Eelco Verwijs herkende de taal in het boek als authentiek Oud-Fries.
Het grootste probleem ten aanzien van het Oera Lindaboek is steeds de locatie van de historische feiten geweest. Zowel de Duits als de Nederlandse onderzoekers richtten zich hierbij op het Friese gebied in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. En daar pastte het niet.

Toch kan gesteld worden dat het Oera Lindaboek authentiek is, alleen het is niet voor het Nederlandse/Duitse Friesland geschreven maar voor het echte Frisia van Frans-Vlaanderen. Daar passen alle geografisch gegevens tot in het kleinste detail. Ook de plaatsnamen zijn daar allemaal terug te vinden, evenals de namen van personen en hun geschiedenis.