Schoolboekjes.
In schoolboekjes staan wel meer fouten.
"Columbus ontdekt Amerika". De goede man wist niet eens waar hij was, terwijl er voor hem al andere volkeren in Amerika geweest zijn.
De Gouden Eeuw was slechts voor een kleine bovenlaag in Nederland een "gouden" eeuw. Voor de meerderheid van de Nederlanders was het ellende en kommer en kwel. Nog maar gezwegen over hoe de Nederlanders dat goud verdiende. Veel wereldproblemen van tegenwoordig vinden hun kiem in het "goud" dat verdiend werd met de slavenhandel en de handel in kruiden.
De Amerikaanse "vrijheidsoorlog", de apartheid, slavernij, de desertie van Napoleon Bonaparte, de massamoord door Karel de Grote op overwonnen Saksen, veel zaken vragen om een nieuwe visie! Ook ten aanzien van andere historische gebeurtenissen komen we langzaam tot andere inzichten. De algemeen bekend veronderstelde feiten uit b.v. de Tweede Wereldoorlog moeten soms maandelijks, soms opzienbarend, herzien worden.
Andere voorbeelden van fouten in schoolboekjes zijn er te over. De middelen van bestaan zoals die nog steeds in schoolboekjes staan, zijn in veel landen reeds lang achterhaald. Nederland is al vele decennia geen agrarisch land meer. Onwetendheid?
"Fouten" in schoolboekjes zijn niet altijd het gevolg van onwetendheid, soms ligt er een slordigheid, een verkeerde naamgeving of zelfs "politieke" of religieuze keuzes aan ten grondslag. We kennen de voorbeelden uit het buitenland soms te goed, de missers uit eigen land wat minder. Fouten in schoolboekjes blijven er ook generaties lang in staan. Fouten in schoolboekjes zijn nog steeds een niet herziene erfenis uit de onwetendheid van het verleden.
De tentoonstelling "Verkeerd geleerd" doet een boekje open over onjuistheden in het vaderlandse-geschiedenisonderwijs. Verschillende van deze fouten zijn tot op de dag van vandaag nog steeds in de schoolboekjes terug te vinden. Het verhaal uit 1925 van de 'koepeltheorie' van de klokbekercultuur van J.H. Holwerda, die al rond 1930 door prof. dr A.E. van Giffen naar het rijk der fabelen werd verwezen, komt men heden nog steeds in schoolboekjes tegen.
In de overigens goede geschiedenismethode "Sporen" (Wolters-Noordhoff) uit 1990, staat een fraaie tekening van de prehistorische mens in de steentijd. Op die tekening zijn kippen te zien, kippen die pas vanaf de Romeinse tijd in ons land voorkomen.
Op schoolplaten van Isings, die voor veel generaties de visualisatie van de oude verhalen betekende, liet de schilder zijn fantasie ook wel eens de vrije loop. Op de plaat van de Noormannen staat een heuse Spaanse helm uit de 80-jarige oorlog afgebeeld.
Mammoeten staan op schoolplaten steevast afgebeeld op een ijslandschap. Vermoedelijk omdat ze daar ingevroren zijn teruggevonden. De dieren aten 500 kg gras per dag. In een ijslandschap lukt dat niet.
De evolutie theorie, de Amerikaanse "vrijheidsoorlog", Het Amsterdam-Rijnkanaal zou feitelijk het Amsterdam-Waalkanaal moeten heten. Een walvis is geen vis, een scholekster geen ekster.
Ook wat natuur en techniek betreft lopen schoolboekjes achter en staan er soms grove fouten in. Zo staat er b.v. dat hoogspanningskabels niet strak hangen, omdat ze anders knappen als het vriest. Bij koud weer krimpen metalen immers. Dat ze gewoon doorhangen vanwege het gewicht van die kabels wordt niet vermeld. Men krijgt ze, al zou men dat willen, niet eens strak gespannen vanwege dat grote gewicht.