Seist komt al voor in een oorkonde van het bisdom Trajectum uit het jaar 838, maar dit wordt altijd verzwegen aangezien het niet in de traditionele opvattingen past. Ook prof.dr.D.P.Blok slaat deze plaats over. Het is Sachin of Sains-en Pernes op 12 km n.o. van St.Pol-sur-Ternoise, in de 11e eeuw bekend onder de namen Seins, Sains, Saints.