Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

St.Willibrord en Utrecht.


Dat St.Willibord ooit in Utrecht zijn bisschopszetel zou hebben gehad is een mythe. Utrecht bestond niet eens in zijn tijd. Dat is archeologisch wel vastgesteld. Tussen het vertrek van de Romeinen in 260 n.Chr. en de komst van St.Willibrord in 690 vertoont de geschiedenis van ons land een gapend gat van ruim 4 eeuwen. Plots zou dan St.Willibrord naar ons land komen, zonder dat er sprake is van enige bewoning? Wie kwamen Willibrord en Bonifatius hier bekeren? De Friezen? Maar die woonden aan de Frans en Belgisch Vlaamse kust. De Saksen? Die woonden aan de Litus Saxonicum, de kust ten zuiden van Boulogne. De Franken? Die woonden in Noord-Frankrijk tussen de Seine en de Schelde. Over de voorgangers van St.Willibrord, die onder dezelfde volkeren predikten, wordt in Nederland veelzeggend gezwegen.

St.Willibrod kwam aan op het vasteland van Europa in Gravelines in Frans-Vlaanderen. Zelf schrijft hij dat hij 'aankwam in Francia'. Wie daar Katwijk van wil maken moet toch met overtuigende bewijzen komen dat Katwijk toen al bestond en in Francia lag. Tot heden is dat nooit gebeurd. Die opvattingenblijkt dus een onbewezen aanname op grond van niet begrepen teksten.


Lees meer over....... St.Willibrord
Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .