Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

St.Bonifatius en Dokkum.


Het enige wat in de Nederlandse geschiedenis bekend is over Bonifatius is zijn moord in Dokkum.
Die moord heeft niet in Dokkum plaatsgevonden maar in Dochynchirica, dat Duinkerken is. Ook het motief van de moord wordt in Nderland steeds onjuist opgevat.
Bonifatius was dè vertegenwoordiger van het Frankische gezag. Hij was voorzitter van de synode van Frankische bisschoppen, had koningen en getrouwen gezalfd en wilde de Friezen (Fresones is een juistere benaming), onder het mom van bekeren tot het Christelijk geloof, onder Frankisch gezag brengen. En dat pikten de Friezen niet. De Franken waren namelijk sinds eeuwen hun aartserfvijand. Er zijn menige oorlogen gevoerd tussen Friezen en Franken. Is het dan niet vreemd dat die steeds in Frankrijk werden gevoerd? Alsof de Friezen vanuit het Nederlandse Friesland even naar Frankrijk togen om er te strijden. "Alsof ze alleen maar uitwedstrijden speelden" opperde Albert Delahaye eens. En daar hebben de Nederlandse historici nooit een plausibele verklaringen voor gegeven. Neen, ze streden in hun eigen omgeving en in eigen land, het klassieke Frisia dat in Vlaanderen lag.
De enige verklaring is dat de Friezen in Noord-Frankrijk woonden en dr tegen de Franken streden.
De Fresones die Bonifatius en zijn metgezellen vermoordden woonden in die tijd langs de kust van Het Kanaal en niet in Friesland. Daar kwamen ze pas terecht tijdens en na de ontginningen van het tot dan toe vrijwel onbewoonde wadden- en moerasgebied. Zie verder bij Fresones

Lees meer over....... St.Bonifatius
Naar de vorige pagina. Naar de volgende pagina.

Lees meer over .... Karel de Grote , St.Willibrord , St.Bonifatius , Noormannen , Romeinen , Teksten , Akte uit 777 , Deplacements , Archeologie , Transgressies .