De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Publicaties van Guido Delahaye.

Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor alle originele en klassieke teksten en oordeel zelf over de juistheid van de vaderlandse geschiedenis!De artikelen uit 2020 staan nog niet op de website. Die link werkt nog niet. Daarvoor moet U het betreffende tijdschrift aanschaffen. Zie daarvoor de informatie op Studiekring Eerste Millennium.

SEM is de Studiekring Eerste Millenium. SEMafoor is het kwartaalblad met veel interessante artikelen.

Onderstaande artikelen zijn een bevestiging en/of een aanvulling op de studies van Albert Delahaye.


De belangrijkste bevindingen....
Waar gaat het om: de grote lijnen of de kleinste details of beide?

Bekijk je de details dan geeft Albert Delahaye ook zelf wel eens aan in zijn boeken dat hij een detail toch moet wijzigen. Je kunt immers niet alles weten. Maar bekijk je de grote lijnen dan is wel duidelijk dat Delahaye daar het grootste gelijk vindt en dat heel wat van de geschiedenis van Nederland uit het eerste Millennium naar het zuiden moet. En wel precies naar het gebied waar je de overkant ziet en waar de taalgrens de Oceaan raakt. Dan zit je in Frans-Vlaanderen. Als je het er mee eens bent dat Karel de Grote uit Nijmegen moet vertrekken en St.Willibrord uit Utrecht, wat toch in SEM en ook onder de redactie breed gedragen wordt, dan volgt de rest dat daarmee onlosmakelijk samenhangt, ook naar het zuiden. En dan kom je wel in een spagaat terecht met de traditionele opvattingen.

Dat het tegenwoordige archeologisch onderzoek de visie van Albert Delahaye zou ondergraven, zoals wel eens beweerd wordt, is goedbeschouwd juist helemaal niet het geval. Wat is er feitelijk aan kennis over de Romeinse tijd bijgekomen sinds het boek van Van Es uit 1981? Geeft het archeologisch onderzoek dan een volkomen ander beeld?

Feitelijk bevestigt het archeologisch onderzoek precies de opvattingen van Delahaye. Wat gevonden wordt stelt over het algemeen weinig voor. Op plaatsen waar de geschiedenis zich heeft voorgedaan wordt over het algemeen al helemall niets gevonden, terwijl op plaatsen waar vondsten gedaan worden, de geschiedenis ontbreekt. Met een vondst in Overijssel bewijs niets voor Utrecht.

Jazeker, alle vondsten worden breed uitgemeten in de media, al is het maar een scherf, zodat het een zo breed mogelijke aandacht krijgt. De ware reden van 'dat breed uitmeten' heeft alles te maken met het verwerven van subsidie, het 'overbrengen van een mooi verhaal' aan het grote publiek. Lees wat er zoal over geschreven in verschillende tijdschriften en dissertaties.
... en nog wat.....
Wat dat 'breed uitmeten voor het grote publiek' tot gevolg heeft, hebben we kunnen zien in De Wereld Draait Door van 9 december 2015. Archeoloog Nico Roymans kwam daarin even beweren dat hij bij het Nederlandse Kessel de plek ontdekt had waar de Romeinse veldheer Julius Caesar in 55 voor Christus twee veldslagen leverde. De terechte kritiek die daarop vervolgens kwam, maar ook het later erkennen van zijn dwaling door Roymans zelf, heeft die beeldvorming niet kunnen veranderen. Voor de niet al te kritische Nederlander (en hoeveel van daarbuiten) was het kwaad al geschied en staat het sindsdien vast dat Caesar bij Kessel is geweest om veldslagen te leveren. Dat zei die professor toch en een professor zal het toch wel weten? Andere onderzoekers bouwen er nadien al of niet bewust op voort. In de NPO-serie het Verhaal van Nederland wordt deze mythe weer eens herhaald en gebracht als ware geschiedenis.

De centrale vraag in de archeologie is of het de opvattingen van Albert Delahaye tegenspreekt. Wordt met allerlei vondsten bijvoorbeeld aangetoond dat er geen sprake was van een ontvolking na de Romeinse tijd, zoals de algemene traditie stelde en waarvan men nu langzaam terugkomt? Wordt momenteel aangetoond dat de transgressies niet bestaan hebben? Wordt aangetoond dat de grote volksverhuizing werkelijk bestaan heeft? Duitse historici komen er nu ook achter dat 'ein Volkerwanderung gab es nicht'. Wordt met de nieuwe vondsten aangetoond dat het Brabantse land druk bevolkt was en St.Willibrord er daadwerkelijk rondtrok? Waar wordt met nieuwe archeologische vondsten het gelijk van Delahaye ondergraven?

Het is als met andere gebeurtenissen in de geschiedenis. Als eenmaal een standpunt is ingenomen, is men daar moeilijk vanaf te brengen, ook al tonen de feiten aan dat het onwaar is. Er zijn nog steeds mensen die beweren dat de aarde plat is en Corona slechts een griepje is.

Publicaties in SEMafoor van Guido Delahaye

De Mondingen van de Renus in SEMafoor 21.4 (2020), p.25.

Het gelijk van Albert Delahaye in SEMafoor 21.4 (2020), p.41

De goederen van St. Willibrord in Brabant in SEMafoor 21.3 (2020) p. 19.

Ganuenta teruggevonden in SEMafoor 21.2 (2020) p. 27.

De Bataven in SEMafoor 21.2 (2020) p. 30

Nog eens de Peutingerkaart in SEMafoor 21.1 (2020) p. 15

Het Eiland van de Bataven in SEMafoor 21.1 (2020) p. 35

Nog een mythe: Kon Karel de Grote lezen en schrijven? in SEMafoor 20.4 (2019) p. 29

Nogmaals de Peutingerkaart in SEMafoor 20.3 (2019) p. 16

Caesar in de Lage Landen. De Gallische oorlog langs Rijn en Maas (Tom Buijtendorp) in SEMafoor 20.3 (2019) p. 39

De Peutingerkaart nader bekeken! Als je iets op papier zet dat onjuist is, is dat valsheid in geschrifte in SEMafoor 20.2 (2019) p. 36

SEM-uitgave 2018: Cartografische Bronnen Eerste Millennium in SEMafoor 20.1 (2019) p. 25

Delahaye en de Romeinse Reisgidsen: Het Itinerarium Antonini (met nawoord van de redactie) in SEMafoor 19.4 (2018) p. 17

Beleid van SEM (met nawoord van de redactie) in SEMafoor 19.4 (2018) p. 23

Delahaye en de Romeinse Reisgidsen in SEMafoor 19.3 (2018) p. 23

Commentaar op de mening van Jeff van Hout in SEMafoor 19.2 (2018) p. 19

Commentaar op de mening van Frans Volmer in SEMafoor 19.2 (2018) p. 23

Köln am Rhein? in SEMafoor 18.4 (2017) p. 15

Commentaar op de visie van Stijn Heeren in SEMafoor 18.2 (2017) p. 25

Zelhem is niet Salehem in SEMafoor 16.4 (2015) p. 19

Hoevelaken in SEMafoor 16.2 (2015) p. 19

Pascal Flament. Een Fransman uit Lille? in SEMafoor 16.2 (2015) p. 35

Een Romeinse ring uit Nijmegen in SEMafoor 16.1 (2015) p. 19

Ewa ad Amorem in SEMafoor 15.3 (2014) p. 2

Noorse vikingen in Domburg in SEMafoor 14.2 (2013) p. 2

De muntschat van Amby in SEMafoor 13.4 (2012) p. 45

Amersfoort in SEMafoor 13.3 (2012) p. 39

In één oogopslag in SEMafoor 12.1 (2011) p. 7

De broche van 'Dorestad' opnieuw bekeken in SEMafoor 11.2 (2010) p. 18

Een andere kijk op Delahayes Germania in SEMafoor 11.1 (2010) p. 27

Dorestad, een wereldstad? in SEMafoor 10.4 (2009) p. 52

Et iuxta villam Inglinheim in SEMafoor 9.3 (2008) p. 38

“Apud Noviomagum, iuxta Inglinheim” in SEMafoor 9.1 (2008) p. 14

De naam ‘Holland’ in SEMafoor 9.1 (2008) p. 36

Een weerwoord van Ptolemeus in SEMafoor 8.1 (2007) p. 24

Delahaye en Ptolemeus. Had Albert Delahaye gelijk toen hij beweerde dat Ptolemeus de westoriëntatie hanteerde? in SEMafoor 7.4 (2006) p. 4

Samenhang, logica en geografische omstandigheden! in SEMafoor 4.4 (2003) p. 36
Artikelen van anderen in het ADB en/of SEMafoor.

In het Albert Delahaye Bulletin en het kwartaalblad SEMafoor zijn vanaf 1996 honderden artikelen verschenen waaruit we ruim 1700 citaten hebben verzameld die de opvattingen van Albert Delahaye bevestigen, dan wel aanvullen.
We geven hieronder darvan een aantal sprekende voorbeelden. Uiteraard zijn er ook auteurs en artikelen die het niet eens waren met de opvattingen van Delahaye. Deze artikelen werden ook in SEMafoor gepubliceerd, maar die hoeven wij hier niet nogmaals te publiceren aangezien het steeds verdedigingen van de traditionele opvattingen betreft, waarvan Delahaye in zijn studie juist de valsheid heeft aangetoond.
  1. Van Keulen is aangetoond dat de geschiedenis vóór het jaar 50 n.Chr. een onbewezen mythe is. (zie SEMafoor 18.4, p.17).

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.