De historische geografie van de lage landen.
Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Nijmegen in artikelen van Albert Delahaye.
Op de artikelen van Delahaye, maar ook op die van zijn opponenten kwamen vaak ingezonden brieven, zoals deze hierboven, maar ook commentaren van De Gelderlander, zoals hieronder.
Artikelen van Albert Delahaye.
Tijdens zijn archivariaat in Nijmegen heeft Albert Delahaye ruim 150 artikelen over de stad Nijmegen geschreven. Zie hieronder voor de bijna complete lijst. Daaruit blijkt dat hij wel enige kijk had op de stad en haar ontwikkeling. Toen hij dan ook ontdekte dat van de Karolingische periode geen enkel bewijs aanwezig was, maar het een algemeen aangenomen geschiedenis betrof, ging hij op zoek naar de werkelijke geschiedenis. Daarbij viel hij van de ene verbazing in de andere, met als gevolg het nu wel bekende verhaal.
Zijn artikelen werden gepubliceerd in 'De Gelderlander', de krant die hem aanvankelijk wel goedgezind was, wat veranderde toen de artikelen over Karel de Grote verschenen. Toen koos de krant duidelijk de kant van de gevestigde historici, ook al hadden zij geen weerwoord op de artikelen van Delahaye.Krantenartikelen.
Van alle door Albert Delahaye geschreven artikelen is een krantenknipsel bewaard gebleven, die in een map netjes ingeplakt zijn.
Indien U belangstelling heeft voor een artikel (zie de lijst) vraag per email om een digitale kopie. Ik heb begrepen dat al die artikelen bij 'De Gelderlander' niet allemaal meer aanwezig zijn. Is er in Nijmegen geen belangstelling voor de eigen geschiedenis?
Wij voorzien Nijmegen graag van haar ware en complete geschiedenis.
Voorbeeld van een artikel.
Een voorbeeld van een artikel is nr.34 "Hoe het kwam dat Nijmegen niet de hoofdstad van Gelderland werd". - In : De Gelderlander, 13 september 1952.
Het is voor velen nog steeds een vraag en frustratie. Uit dit artikel blijkt wel 'het waarom'. Eenzelfde situatie deed zich voor aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, toen Nijmegen al bevrijd was en de Slag om Arnhem nog moest plaats vinden. het bombardement op Nijmegen in 1944 door de Amerikanen en Engelsen was eenzelfde vergissing, als de opvatting van een paleis van Karel de Grote in Nijmegen. Men kan zich beide 'vergissingen' maar niet voorstellen.Artikelen in "De Gelderlander"
In de dikgedrukte artikelen komt bij Albert Delahaye langzaam het besef naar boven dat de traditionele geschiedenis van Nijmegen totaal anders geweest is, met als kernartikelen nr.81 en 126.
 1. Brandbrieven uit het rechterlijk archief van Nijmegen. - In : De Gelderlander, 21 september 1951
 2. Nijmeegse Manus Oly in de dagen van Olim. - In : De Gelderlander, 24 oktober 1951
 3. Kroniek van de Grote Toren (van de Stevenskerk van Nijmegen). - In : De Gelderlander, 25 oktober 1951
 4. Een lief meisje zoekt haar recht. - In : De Gelderlander, 3 november 1951
 5. Bakker Nobilius stierf onder zeer verdachte omstandigheden. - In : De Gelderlander, 9 november 1951
 6. De historie der geverfde kamizolen. - In : De Gelderlander, 13 november 1951
 7. Desertie van de Russen. - In : De Gelderlander, 17 november 1951
 8. Lonend tijdverdrijf bij geldnood. - In : De Gelderlander, 22 november 1951
 9. Het grote lot uit de loterij. - In : De Gelderlander, 11 december 1951
 10. Klein duimpje op het dievenpad. - In : De Gelderlander, 24 december 1951
 11. Nieuwe kroniek van Willem van Berchen. - In : De Gelderlander, 8 januari 1952 De eerste twijfel!
 12. Strafbare verliefdheid. - In : De Gelderlander, 12 januari 1952
 13. O, schitterende kleuren van Nijmegen's vlag. - In : De Gelderlander, 16 januari 1952
 14. Verbeten strijd om een weduwe. - In : De Gelderlander, 21 januari 1952
 15. Misdadiger aan de strop ontsnapt. - In : De Gelderlander, 29 januari 1952
 16. Pater Jesu´et verkoos de vrijheid. - In : De Gelderlander, 1 februari 1952
 17. Het meisje met het slechte geheugen. - In : De Gelderlander, 7 februari 1952
 18. Maria-Omdracht in essentiële punten van oorspronkelijke opzet afgeweken. - In : De Gelderlander, 8 februari 1952. De tweede twijfel!
 19. De voorvluchtige landschrijver. - In : De Gelderlander, 22 februari 1952
 20. Om valse ringen geringeloord. - In : De Gelderlander, 10 april 1952
 21. Klopjes te Nijmegen. - In : De Gelderlander, 16 april 1952
 22. Proces met hindernissen tegen de mol. - In : De Gelderlander, 17 mei 1952
 23. Tumult in de Molenstraat. - In : De Gelderlander, 26 juli 1952
 24. Stillevegers, secreet-vegers en heimelijke gemakken. - In : De Gelderlander, 30 juli 1952
 25. Patriotten te Nijmegen. - In : De Gelderlander, 31 juli 1952
 26. Diligence of trolley-bus? - In : De Gelderlander, 7 augustus 1952
 27. Vernieuwing van de Molenstraat. - In : De Gelderlander, 9 augustus 1952
 28. Pieter Langendam, grootvader van "De Gelderlander". - In : De Gelderlander, 13 augustus 1952
 29. De Nijmeegse industrie in 1816. - In : De Gelderlander, 20 augustus 1952
 30. Perikelen der gasverlichting. - In : De Gelderlander, 23 augustus 1952
 31. Het Nijmeegs archief honderd jaar geleden. - In : De Gelderlander, 29 augustus 1952
 32. Honderdduizend pond buskruit !. - In : De Gelderlander, 2 september 1952
 33. De stadspoorten. - In : De Gelderlander, 4 september 1952
 34. Hoe het kwam dat Nijmegen niet de hoofdstad van Gelderland werd. - In : De Gelderlander, 13 september 1952
 35. Stadsklokkenist is zijn meridiaan kwijt. - In : De Gelderlander, 23 september 1952
 36. Het verkeer in de vorige eeuw. - In : De Gelderlander, 24 oktober 1952
 37. Het beleg van Nijmegen in 1672. - In : De Gelderlander, 6 november 1952
 38. De Graafseweg. - In : De Gelderlander, 19 november 1952
 39. De stadsuurwerkmaker Christoffel Wilhelm Klute. - In : De Gelderlander, 4 december 1952
 40. R.J. Kolman, De reductie van Nijmegen (1591), Voor, en Naspel, 1952[Bespreking]. - In : De Gelderlander, 4 december 1952
 41. Begrafenis van vrederechter Van Veerssen. - In : De Gelderlander, 6 januari 1953
 42. De schouwburg van Nijmegen. - In : De Gelderlander, 9 januari 1953
 43. De Schuur of Stadswerkplaats. - In : De Gelderlander, 19 januari 1953
 44. Nijmeegs archief als oud papier verkocht. - In : De Gelderlander, 23 januari 1953
 45. De boekhouding van de bevolking bevatte tal van kleine grapjes. - In : De Gelderlander, 11 februari 1953
 46. De eerste stoomboten en de strijd om het "heen en weer". - In : De Gelderlander, 14 februari 1953
 47. Kookketel in kazerne gesprongen. - In : De Gelderlander, 23 februari 1953
 48. Het Stads-Concert van 1839 hield het niet lang uit. - In : De Gelderlander, 4 maart 1953
 49. De glazenier Peters, pionier onder de Nijmeegse kunstenaars. - In : De Gelderlander, 11 maart 1953
 50. Het fort Sterrenschans in de vestingstad Nijmegen. - In : De Gelderlander, 31 maart 1953
 51. Rusland, Quatre Bras, Waterloo en de Militaire Willemsorde. - In : De Gelderlander, 30 april 1953
 52. De slijper van de Kerkboog. - In : De Gelderlander, 1 juni 1953
 53. De Papiaanse Pot. - In : De Gelderlander, 4 juni 1953
 54. Rood en zwart zijn de stadskleuren, doch niet kleuren van de vlag. - In : De Gelderlander, 13 juni 1953
 55. Reglement der timmermansbus. - In : De Gelderlander, 19 juni 1953
 56. St. Steven, kroon van Nijmegen en schrijn van historische tradities. - In : De Gelderlander, 25 juni 1953
 57. Hoe de oude Nijmeegse brandweer de branden bluste. - In : De Gelderlander, 7 juli 1953
 58. De waarde van de stedelijke traditie zoals deze in Nijmegen nog leeft. - In : De Gelderlander, 8 juli 1953
 59. F. Gorissen, Kranenburg, ein altes Heiligtum des Niederrheins, Kleve, 1953 [Bespreking]. - In : De Gelderlander, 9 juli 1953
 60. De rol van de besteedster in de gemeente Nijmegen. - In : De Gelderlander, 14 juli 1953
 61. Het carillon en de klokkenisten van de Sint Steven. - In : De Gelderlander, 18 juli 1953
 62. Johannes van Duuren : een pionier raakte in vergetelheid. - In : De Gelderlander, 1 augustus 1953
 63. Uit de oudste geschiedenis van Nijmegen. - In : De Gelderlander, 8, 25 en 29 augustus, 9 en 18 september, 8, 15 en 23 oktober, 3 en 6 november 1953. Nog meer twijfel!
 64. Nijmegen-parkenstad. - In : De Gelderlander, 22 augustus 1953
 65. Het kerkje van Persingen. Verkenners maakten herstel... mogelijk. - In : De Gelderlander, 4 september 1953
 66. De cholera van 1832; voorbeeldig belasting-ambtenaar. - In : De Gelderlander, 19 november 1953
 67. Wanneer werd de St. Steven gewijd. - In : De Gelderlander, 9 december 1953. Opmerkelijk artikel!
 68. Is Nijmegen evenals het oude Rome op zeven heuvelen gebouwd ? . - In : De Gelderlander, 28 december 1953
 69. Over de legende van de Gouden Engel. - In : De Gelderlander, 13 januari 1954
 70. Het opschrift "Hic pes imperii" uit de omgeving van de Roomse Voet. - In : De Gelderlander, 16 april 1954
 71. Moeder Aleidt, een kunstzinnige "wiesmoeder" versierde stadspoorten. - In : De Gelderlander, 21 mei 1954
 72. Het avondluiden van de Sint Stevenstoren. - In : De Gelderlander, 5 juni 1954
 73. De sage van de Ridder met de Zwaan. - In : De Gelderlander, 12 juni 1954
 74. De stenen van de oude Hezelpoort op de Gedeputeerdenplaats van het stadhuis. - In : De Gelderlander, 17 juni 1954
 75. Grappen en grollen van stadsnarren buiten bezwaar van de stadskas !. - In : De Gelderlander, 19 juni 1954
 76. Schatkamer van O.L. Vrouw van Nijmegen en de oude St. Steven. - In : De Gelderlander, 22 juni 1954
 77. Was Nijmegen vrije rijksstad ?. - In : De Gelderlander, 25 juni 1954. Het begin van de Karolingische kwestie!
 78. Hoe caritas in Middeleeuws Nijmegen tot uiting kwam in de broederschappen. - In : De Gelderlander, 3 juli 1954
 79. De rechtspraak te Nijmegen. - In : De Gelderlander, 9 juli 1954
 80. Aken en Nijmegen : moeder en dochter. - In : De Gelderlander, 22 juli 1954
 81. Heeft de burcht van Karel de Grote op Valkhof of in Rijkswoud gestaan? - In : De Gelderlander, 29 juli 1954 Het vervolg van de kwestie!
 82. Stadsontwikkeling van oud-Nijmegen gezien vanaf de tijd der middeleeuwen. - In : De Gelderlander, 31 juli, 3 en 10 augustus 1954
 83. De opschriften op de stadmonumenten en op het Valkhof. - In : De Gelderlander, 19 augustus 1954
 84. De kerkdienaar van de St. Steven en zijn artistieke prestaties. - In : De Gelderlander, 20 augustus 1954
 85. Hoe is het grondgebied van de Lentse Schependom van Nijmegen losgeraakt? - In : De Gelderlander, 21 augustus 1954
 86. Heeft Nijmegen in 1930 te laat om 700-jarig bestaan gefeest ? - In : De Gelderlander, 26 augustus 1954 Opmerkelijk artikel!
 87. Samenzwering op het Valkhof. - In : De Gelderlander, 8 september 1954
 88. Hoe Nijmegen in de loop der eeuwen vaak werd veroverd en weer bevrijd. - In : De Gelderlander, 14 en 29 september, 1 oktober 1954
 89. De boeiende figuur van Herman Diederik Joan van Schevichaven, avonturier en archivaris. - In : De Gelderlander, 7 oktober 1954
 90. Religieuze betekenis van het Nijmeegs Valkhof in verband met de Karolingische kapel. - In : De Gelderlander, 19 oktober 1954 Opmerkelijk artikel!
 91. Pastoors in de middeleeuwen. - In : De Gelderlander, 29 oktober 1954
 92. Het beeld van O.L. Vrouw aan de gevel van het Nijmeegse stadhuis. - In : De Gelderlander, 9 november 1954
 93. De middeleeuwse parochie van Nijmegen. - In : De Gelderlander, 23 november 1954
 94. Knaapje van acht jaar was vicaris van de Nijmeegse Ste. Gertudis-kerk. - In : De Gelderlander, 1 december 1954
 95. Episode uit de Nijmeegse mobilisatie van 1511. - In : De Gelderlander, 8 december 1954
 96. De oude schouwburg in de Burchtstraat. - In : De Gelderlander, 28 januari 1954
 97. Latijnse school : een juweel van architectuur en bovendien specifiek Nijmeegs bouwwerk. - In : De Gelderlander, 15 februari 1955
 98. Hoe oude schouwburg door slap beheer werd weggesaboteerd. - In : De Gelderlander, 17 februari 1955
 99. Welke wegen de Nijmegenaren in vroeger tijden bewandeld hebben. - In : De Gelderlander, 18 en 25 februari 1955
 100. Kasteel Bat-Ouwe-Zate op Lindenberg gebouwd uit winst van het Hallo-gas. - In : De Gelderlander, 26 februari 1955
 101. Herstel van de Stevenstoren na de ramp van 1429. - In : De Gelderlander, 12 maart 1955
 102. Stad Nijmegen omstreeks 105 een Romeinse stad met eigen bestuur. - In : De Gelderlander, 2 april 1955. Opmerkelijk artikel!
 103. Theologische zin van de Maria-omdracht. - In : De Gelderlander, 8 en 9 april 1955
 104. Heeft Nijmegen in de vroeg-christelijke periode een bisschopszetel gehad ? - In : De Gelderlander, 13 april 1955 Opmerkelijk artikel!
 105. Oud raadhuis aan de Waal, Antonius-varken en een vergeten klooster. - In : De Gelderlander, 14 april 1955
 106. De Nijmeegse processies in de middeleeuwen. - In : De Gelderlander, 4 mei 1955
 107. Tragiek van Nijmegen; dat het zich teveel aan historie vastklampte. - In : De Gelderlander, 26 mei 1955
 108. Uit welke tijd dateert de wonderlijke historie van Marieke van Nimwegen? - In : De Gelderlander, 16 juni 1955
 109. Het St. Jacob-Gasthuis in de Hezelstraat. - In : De Gelderlander, 24 juni 1955
 110. Heeft Nijmegen tijdens de eerste eeuwen van bestaan het christendom gekend? - In : De Gelderlander, 7 juli 1955
 111. Nijmeegse Blauwe Steen op de markt, vroeger steen van gerechtigheid. - In : De Gelderlander, 8 juli 1955
 112. Woonde een kluizenaar in het blok, aangebouwd aan de St. Stevenskerk? - In : De Gelderlander, 20 juli 1955
 113. Lotgevallen van de Nijmeegse plantentuin aan de Doddendael. - In : De Gelderlander, 3 augustus 1955
 114. Rake schutters te Nijmegen in "Oefening en Vermaak" verenigd. - In : De Gelderlander, 5 augustus 1955
 115. Vrienden van "Thalia" en "Utile Dulci" in Nijmegen van de vorige eeuw. - In : De Gelderlander, 18 augustus 1955
 116. Het altaar van de Broederschap van het H. Kruis in de St. Steven. - In : De Gelderlander, 24 augustus 1955
 117. Op- en neergang van de Nijmeegse muziek in de loop van de vorige eeuw. - In : De Gelderlander, 1 september 1955
 118. Is het zogenaamde "processie-verbod" in Nijmegen van kracht? Neen. - In : De Gelderlander, 3 september 1955
 119. Stedebouw van middeleeuws Nijmegen berustte ook op weloverwogen plan. - In : De Gelderlander, 6 september 1955
 120. Deken van Nijmegen schonk arm van St. Steven aan de maarschalk van Kleef. - In : De Gelderlander, 15 september 1955
 121. Kronenburgpark gaat zijn 75-jarig jubilÚ vieren. - In : De Gelderlander, 24 september 1955
 122. Het raadsel van Nijmegen minder raadselachtig dan het lijkt. - In : De Gelderlander, 28 september 1955
 123. Wie met de weduwe van Nijmeegs burger huwde, kreeg het burgerrecht. - In : De Gelderlander, 4 oktober 1955
 124. Mr. W. Francken en de stadsuitleg (na de ontmanteling van de vesting). - In : De Gelderlander, 12 oktober 1955
 125. Nijmeegs burgerrecht van 17e eeuw tot politiek instrument vervallen. - In : De Gelderlander, 14 oktober 1955
 126. Heeft het keizerlijk paleis van Karel de Grote wel te Nijmegen gestaan? - In : De Gelderlander, 24 en 25 oktober 1955.Hèt artikel over de Karolingische kwestie!
 127. De "Vierdelen" van oud-Nijmegen en hun betekenis voor de geschiedenis. - In : De Gelderlander, 7 november 1955
 128. De Karolingische palts Numaga. - In : De Gelderlander, 10, 11 en 12 november 1955. Het vervolg op artikel 126!
 129. Hoe de heiligenverering sporen naliet in de topografie van Nijmegen. - In : De Gelderlander, 21 november 1955
 130. Van donderbussen, slangen en kartouwen. - In : De Gelderlander, 24 en 26 november 1955
 131. De haringhandel te Nijmegen in de middeleeuwen. - In : De Gelderlander, 29 november 1955
 132. "De Harmonie" gaf concerten met warme stoven en teveel dames. - In : De Gelderlander, 2 december 1955
 133. Het spoorwegmonument bij het Valkhof. - In : De Gelderlander, 9 december 1955
 134. Twee Nijmeegse moedigen, die zich bij het beleg van Antwerpen onderscheidden. - In : De Gelderlander, 16 december 1955
 135. "Volgens het recht van het keizerlijk hof", merkwaardige clausule bij verkoop. - In : De Gelderlander, 21 december 1955
 136. De sport-traditie van de wedren. - In : De Gelderlander, 24 december 1955
 137. Katholiek armbestuur en wat aan Canisius-ziekenhuis vooraf ging. - In : De Gelderlander, 29 en 30 december 1955
 138. Nijmeegs schippersgilde had een eigen gasthuis aan de Veerpoort. - In : De Gelderlander, 3 januari 1956
 139. De studiebeurzen van dr. Burchard van den Bergh. - In : De Gelderlander, 24 en 27 januari 1956
 140. Vijf agenten en een nachtwacht in het midden van de vorige eeuw. - In : De Gelderlander, 6 februari 1956
 141. Welke verstandhouding bestond er tussen de stad en het Valkhof? - In : De Gelderlander, 30 november 1956
 142. De Nijmeegse zouaven van de paus. - In : De Gelderlander, 17 en 18 februari 1956
 143. Pieter van der Kamp, de eerste Nijmeegse gemeente-architect. - In : De Gelderlander, 28 februari 1956
 144. Strijd en moeilijkheden bij de stichting van Nijmeegs kapittel. - In : De Gelderlander, 31 maart 1956
 145. Middeleeuwse parochie van Nijmegen en valse oorkonde St. Stevenskerk. - In : De Gelderlander, 18 mei 1956 Opmerkelijk artikel!
 146. Eisen van voetganger en kruiwagen bepaalden de middeleeuwse straten. - In : De Gelderlander, 8 en 22 juni 1956
 147. De palts in de doofpot?. - In : De Gelderlander, 30 november 1956
 148. Het mysterie van de Keizer Karel-stad. Reactie van A. Delahaye. Met reactie van drs. L.G. Weiler. - In : De Gelderlander, 31 juli 1958 Artikel sluit aan bij nr.128!
 149. Noyon en Nijmegen: kritische vergelijking. - In : De Gelderlander, 28 en 29 augustus 1958 Artikel sluit aan bij nr.128 en 148!
 150. De baarlijke nonsens rond Dorestad / Albert Delahaye - In : De Gelderlander, 10 april 1978 Nakomertje vanuit Brabant!


Lees meer over Nijmegen in "De Ware Kijk Op" .

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.