Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Manipulatie in het Bronnenboek op bladzijde 39.


Klik op de kaart voor een vergroting.

Op bladzijde 39 in het Bronnenboek staat een kaartje en de 3 teksten: 112, 113 en 114.

Tekst 112: Het Bronnenboek noemt de plaatsen Luik, Nijmegen en Vreden.
De gegeven Latijnse tekst noemt alleen Neomagum en Frethennam, Luik wordt niet genoemd. In de gegeven tekst en in de toelichting wordt gezegd dat Frethennam ten WESTEN van Neomagum lag. Op het kaartje wordt Vreden getoond, dat ten OOSTEN van Nijmegen ligt. Het kaartje komt dus niet overeen met de gegevens in de tekst. Er wordt verder geen uitleg gegeven over dit verschil. In de toelichting wordt gezegd dat de keizer vanuit Mainz vertrok, terwijl in de gegeven tekst Mainz niet genoemd wordt. Er wordt ook geen toelichting gegeven op de verschillen tussen kaartje, Latijnse tekst en wat Het Bronnenboek er van maakt. Let op: er wordt met deze tekst over deze reis ook geen enkel bewijs ten gunste van Nijmegen geleverd, integendeel. De reis ging in werkelijkheid van Mainz, via Noyon naar Frétigny (bij Chartres), dat inderdaad ten westen van Noyon ligt.

Tekst 113: Het Bronnenboek noemt Nijmegen.
Er wordt geen Latijnse tekst gegeven, slechts de ondertekening "actum Noviomago". Er wordt geen enkele toelichting gegeven over het verschil van de naam Neomagum in de vorige tekst en Noviomago in deze tekst. Het slechts noemen van de plaats Noviomago vormt geen enkel bewijs ten gunste van Nijmegen. In de toelichting wordt de bisschoppelijke kerk van Bamberg en de abdij van Kitzingen genoemd. Aangezien er geen Latijnse tekst gegeven wordt waarin deze genoemd worden, is ook niet te controleren in welke context de acte geplaatst moet worden. De lezer moet deze tekst blijkbaar zelf maar opzoeken. Op het kaartje ontbreken Bamberg en Kitzingen, zodat de lezer ook dit zelf moet opzoeken. Bovendien is de afstand tussen Nijmegen en beide plaatsen geen enkel bewijs ten gunste van Nijmegen. Vorsten gaven acten uit over zaken die ver van de plaats lagen waar de acte werd uitgegeven. Deze drogreden die prof.R.R.Post in 1956 bedacht, is te onbenullig voor woorden en bevat geen enkel bewijs ten gunste van Nijmegen.

Tekst 114: Het Bronnenboek noemt de plaatsen Goslar, Nijmegen en Worms.
De gegeven Latijnse tekst noemt noch Goslar, noch Worms, slechts Nuvimago en Patherbrunnen, dat in de aanhef echter ontbreekt. De toelichting geeft de volgende vertaling: "De keizer vierde Kerstmis te Paderborn en Pasen te Nijmegen". Ook deze keer wordt geen toelichting gegeven op het verschil in schrijfwijze tussen Neomagum uit de eerste tekst en Noviomago uit de tweede en Nuvimago in deze tekst. De door het Bronnenboek bedachte reis levert geen enkel bewijs op ten gunste van Nijmegen. Het genoemde Patherbrunnen was Pierrefonds (een rechtstreekse vertaling), dat op 30 km ten zuiden van Noyon gelegen is en in bronnen voorkomt als het alom bekende Padrabrunnon. Het genoemde Nuvimago was derhalve Noyon.

Deze bladzijde wordt gegeven als voorbeeld. In het Bronnenboek van Nijmegen zijn op elke bladzijde vergelijkbare fouten te vinden. Behalve de onbewezen manipulaties, zijn er vele voorbeelden van malversaties en zelfs bedrog aantoonbaar. Het boek heet "Bronnen"boek, maar verwijst slechts naar bronnen of geeft enkel gedeelten van bronnen. Moet de onafhankelijke lezer de bronnen vervolgens zelf maar opzoeken? De opvattingen van het Bronnenboek worden niet bewezen met de gegeven tekst. Het toont het onwetenschappelijke niveau waarop het Bronnenboek gestoeld is, feilloos aan.


Bestel en lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.