Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Hauts-de-France.

Hier wordt nog aan gewerkt!Hauts-de-France (France-Nord). François Denoeu, Saint-Omer, 1975.
In dit boek vind je alle bevestigingen van opvattingen die Albert Delahaye ook al stelde. Hier stak Julius Caesar over naar Engeland vanuit Portus Itius et Wissant (Wit zand). In 40 n.Chr. bracht keizer Caligula hier een grote vloot samen om naar Engeland over te steken, waarbij hij een vuurtoren liet bouwen die tot 1644 bleef bestaan. De naam Portus Itius werd Gesoriacum en daarna Bononia aan het begin van de 4e eeuw.
St.Eloi, schatbewaarder van koning Dagobert, later bisschop van Noyn, predikte net als St.Amand in Vlaanderen, in Frisia en Hainaut. St.Amand stichtte rond 647 de abdij en de stad St.Amand-les-Eaux, ook St.Amand-sur- l'Escaut genoemd. Ook St.Momelin (van St.Omaars), wordt ook genoemd als bisschop van Noyon.
Tournehem-sur-la-Hem wordt als Tournan-sur-la-Han vermeld.
In hoofdstuk 7 wordt een (kleine) opsomming gegeven van archeologische musea en vondsten uit het eerste millennium, waaronder een gallo-romeinse-merovingische begraafplaats met 752 graven. "Welke stad heeft geen 'musée des anti"quités?", vraagt de auteur zich af.
In dit gebied komen bergen en bossen voor, moerassen, rotsen en grotten. Hier vindt men oude kerken en kloosters en de verering van heiligen zoals Armandus, Ludgerus, Willibrord en Wulfram. Hier zijn in de loop van de geschiedenis vele oorlogen uitgevochten vanaf de Romeinse tijd tot en met Wereldoorlog 1 en 2. In dit gebied begon de Beeldenstorm en ligt de bakermat van de Nederlandse taal, het Diets. En juist hier ligt ook de taalgrens, vanouds de grens tussen de Romaanse en Germaanse talen. Hier lag het Germania van Tacitus.

En hier ligt ook de kortste oversteek naar Brittannia, waar Julius Caesar overstak, net als St.Willibrord en St.Bonifatius en net als bisschop Acca, die na de oversteek diezelfde avond op bezoek ging bij St.Willibrord in zijn missiebisdom en daarna doorreisde naar Rome. Zie verder bij Flevum of Almere en bij de Via Francigena.

Ook de archeologie in deze streek laat een overweldigende hoeveelheid Romeins zien, veel meer dan in heel Nederland ooit bij elkaar gevonden is. Talloze wegen, villa's en andere Romeinse gebouwen en resten (ook die nog boven de grond zichtbaar zijn) zijn hier archeologisch aangetoond (zie kaartje hieronder van de omgeving van Amiens; klik op de afbeelding voor een vergroting). In dezelfde streek zijn ook vele kampen van Julius Caesar aangetoond. Zie afbeelding daaronder.

In Noord-Frankrijk zijn talloze Romeinse wegen aangetoond. Deze kaart is zeker niet volledig: niet alle gevonden wegen staan hierop. Zie kaart hieronder (klik op de afbeelding voor een vergroting).Villas Gallo-Romaines en France et du Nord.


De geschiedenis van de Romeinen die traditoneel in Duitsland wordt geplaatst, heeft zich voorgedaan in het gebied Haut-de-France en met name in Frans-Vlaanderen. Zie voor het verhaal van de Varusslag de volgende hoofstukken: de Varusslag, de teksten en Germania van Tacitus.

De streek Hauts-de-France in Frankrijk toont een landschap dat precies past bij alle klassieke bronnen, zowel uit de Romeinse tijd als uit de Middeleeuwen. Hier stak Julius Caesar over naar Brittannia, hier vond de Varusslag plaats, hier kwamen St.Willibrord en St.Bonifatius aan vanuit Brittannia en predikten zij. Dit was ook het woongebied van de Bataven, de Menapiers, de Teutonen, de Kimbren, de Moriniërs, de Cherusken en de Fresones. Hier liggen ook alle plaatsen die in Nederland, Duitsland en Luxemburg onvindbaar zijn. Hier stromen de rivieren die in de historische bronnen genoemd worden op korte afstand van elkaar. Het is een landschap van zo'n 3000km² waarbinnen de veldtochten van de Romeinen in Germania en later Karel de Grote tegen de Saksen en de Noormannen streed en de missiereizen van de predikers binnen een aanvaardbaar gebied plaats vonden. In Nederland en Duitsland zou het gaan om een gebied van ruim 480.000km², een onmogelijk groot gebied dat voor ruim 70% van het landschap bestond uit ondoordringbaar oerbos.
(klik op de onderstreepte woorden voor meer informatie).

De visie van Albert Delahaye.Heuvelachtig landschap bij Saint Omer, nu gecultiveerd, toen de uitloper van het oerbos Hercynisch Woud.Landschap du Mont d'Elnes.Heuvelachtig landschap tussen Béthune en Arras, waar in 9 n.Chr. de Romeinen verbleven en de Varusslag plaats vond.


Wavrans-sur-l'Aa.
Wat weten we uit andere klassieke bronnen?

De 'Limes Germanicus' lag niet in Nederland langs de Rijn, maar in Noord-Frankrijk en België langs de taalgrens.Kaart van de 'Limes Germanicus' zoals Delahaye het opvatte, maar ook algemeen zo wordt opgevat. Op de kaart staan langs de Via Belgica (in rood) vanaf het Kanaal (links) tot aan de Rijn (rechts) met de eerste letter aangegeven: Boulogne-sur-Mer, Therouanne (Terwaan), Arras (Atrecht), Cambrai (Kamerijk), Bavay (Bavik), Liberchies, Tongeren, Maastricht, Heerlen, Jülich (Gulik) en Keulen, die o.a. door Tom Buijtendorp de strategische corridor wordt genoemd en die de uitvalsbases naar de Britten en de Germanen verbond.
Ten noorden daarvan de meer directe heirbaan Boulogne-Tongeren (de dikkere zwarte lijn), die vrijwel parallel loopt aan de huidige taalgrens, die volgens Buijtendorp 'dwars door de Lage Landen' liep. Als je dit gebied tot de Lage Landen rekent, is Caesar inderdaad in de Lage Landen geweest. Hij vertrok immers vanuit Boulogne-sur-Mer naar Engeland.

Lees het boek "De Ware Kijk Op" voor al deze en andere teksten en oordeel zelf!

Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.