Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Reacties van lezers.

Op het 12e SEM-symposium 'Frisia en Trajectum" op 5 november 2011 werden de vier opvattingen omtrent de locatie van Trajectum uiteengezet. Utrecht, Tournehem, Antwerpen of Maastricht en de onderzoekswegen (geografisch, archeologisch, historisch en toponymisch) werden nadien in een enquête aan de aanwezigen voorgelegd. De vier opvattingen die aan de orde kwamen waren Utrecht, mede op basis van de argumenten van Ton Spamer.
Guido Delahaye verdedigde de locatie Tournehem in Frans-Vlaanderen.
Joep Rozemeyer meent dat Antwerpen de bisschopsstad Trajectum was.
Ad Maas schoof namens Hans Kreijns Maastricht als kandidaat naar voren (tot in de tiende eeuw het Trajectum van St.Willibrord, daarna Utrecht).

De uitslag van de enquête onder de ruim 100 aanwezigen was als volgt:
De traditionele visie dat met Trajectum in de klassieke teksten Utrecht is bedoeld, haalde 15% van de punten binnen.
De visie Midden-Nederland met Trajectum in Maastricht haalde 14%.
Het kernland van de Friezen nabij Antwerpen deed het uitstekend als '2e' keuze en haalde 22% binnen.
De visie van Delahaye haalde met 43% van de punten de hoogste score binnen.
Terwijl 5% het niet wist of meent dat we nog elders naar Traiectum moeten gaan zoeken.

Het mag duidelijk zijn dat de argumenten waarop Delahaye zijn opvatting baseert, zeer overtuigend zijn.

Het ging daarbij niet alleen over de locatie van het Trajectum van St.Willibrord, maar ook om zijn aankomstplaats in Gravelines. Willibrord schrijft zelf dat hij in Francia aankwam. Ook de oversteekplaats vanuit Engeland (daar waar iedereen aankwam, ook St.Bonifatius), de via Francigena, de locatie van de Frisii, het patronaat van St.Willibrord in de kerk in Gravelines en in meerdere kerken in die streek waren argumenten om voor de locatie Tournehem te kiezen.
Zie voor meer details de zuidelijke traditie in het hoofdstuk over St.Willibrord.


Wegens privacyvoorschriften vermelden we bij de citaten hiernaast niet de naam, slechts de woonplaats van de lezer.
Wat schrijven lezers van de boeken van Albert Delahaye?

"Als wetenschap een religie geworden is, bespaar je dan de moeite om in discussie te willen gaan" (schrijft een lezer uit Wijk bij Duurstede).
Dit schrijft een lezer over mijn opmerking dat mijn brieven nooit beantwoord worden en de betreffende historicus geen discussie wenst aan te gaan over zijn (de traditionele) opvattingen.

"Schokkend te zien dat de stellingen van Albert Delahaye nog altijd niet aangenomen worden in de media. Daar zie ik nog altijd de foutieve interpretaties". (een lezer uit Wateringe).

"Uw boek was voor mij een openbaring. Mijn respect. Het zal mij benieuwen hoeveel jaren het nog zal duren eer de dageraad voor de hooggeleerde heren historici aanbreekt".

Een mens is van nature behoudend en kan een ondermijning van eenmaal ingenomen standpunten en geaccepteerde normen moeilijk aanvaarden. Het zal voor veel gevestigde historici zoín omverwerping zijn van hetgeen zij altijd hebben aangenomen, dat zij het gevoelsmatig niet aankunnen en het dus ongeloofwaardig vinden.

"Het is een vuil spel van geschiedvervalsing. Hoe durven historici ons in de maling blijven te nemen?"

"Werkelijk een subliem en verhelderend boek" (Enschede).

"Dat tussen de 4e en 10e eeuw ons land, zonder duinen, bedijking enz. bij een hoger zeeniveau grotendeels onder water stond, is een waterstaatkundige en bodemkundige evidentie" (Venlo).

"Als historici zouden erkennen dat men fouten heeft gemaakt zal het gezichtverlies minder zijn dan dat men tegen beter weten in het werk van Delahaye blijft verwerpen". (Houten)

"De kracht van Delahaye is juist dat hij zich niet verliest in 'interessante theorieŽn' zoals vaak geÔnsinueerd wordt, maar dat hij als onbevooroordeeld historicus zich louter beroept op feiten en onderzoek en zo komt tot gedegen bewijsvoering en niet tot goedkope beweringen" (Rotterdam).

"In Nijmegen probeert men nog steeds de plaatsen van de Peutingerkaart in Nederland te zoeken. Dat zoeken is een prachtige, nimmer gereedkomende levensvulling. Ik vrees dat men het gebrek aan resultaat zal verdoezelen met een verwrongen en onware conclusie!" (Bodegraven).

"Het aanwezig zijn van een Karolingisch paleis van 777 tot de verwoesting in 1047 moet in Nijmegen toch wel iets meer aan sporen hebben achtergelaten dan 2 Karolingische munten" (Nijmegen).

"In Noyon zijn overigens niet alleen munten uit de tijd van Karel de Grote boven water gekomen, ook zijn hier de resten ontdekt van een Merovingisch kasteel" (Nijmegen).

De zaken die Delahaye op tafel heeft gelegd, kunnen moeilijk ge bagataliseerd worden. Het is de zoeveelste maal dat een 'amateur' de beroepsdeskundigen in onze geschiedenis te kijk zet".

"Wat een mooi bronnenboek. Eindelijk lees ik de ware bronnen van de geschiedenis" (Wintelre).

"Waarom leren we het nog steeds verkeerd op school?" (Wijk bij Duurstede).

"Succes met het doorvorsen van 'onze' geschiedenis" (Rotterdam).

"Reeds geruime tijd zag ik dat de geschiedenis zoals klassiek wordt weergegeven niet kon kloppen. Uw publikaties scheppen daarin wel verduidelijking" (Brugge, BelgiŽ).

"Uw onderzoek verklaart een hoop onlogische dingen in de geschiedenis" (Kuinre).

"Het gaat feitelijk niet om wat gekissebis over Willibrord, Bonifatius of Karel de Grote, maar om een 6 Š 7 eeuwen omvattende vergissing van potsierlijke schaalvergroting, waardoor het hele geschiedkundige niet mediterrane Europa uit haar voegen is geraakt" (Venlo).

"Ik heb met enorme bewondering en belangstelling de boeken gelezen. De blunders van Nijmegen zijn wel erg schokkend" (Apeldoorn).

"Men probeert nog steeds de plaatsen van de Peutingerkaart in Nederland te zoeken. Ik vrees dat men het een gebrek aan resultaat zal verdoezelen met een verwrongen en onware conclusie" (Bodegraven).

"Dokkum maakt zich belachelijk door daar een monument op te richten voor een feit dat daar nooit plaatsvond" (Haarlem).

"De traditionele schoolboekjeswijsheid over de geschiedenis van de Lage Landen (les Pays-Bas dient nu toch eens vervangen te worden door de bewezen geschiedvorsing" (Rotterdam).

"Om op grond van twee Karolingische munten die in de loop der tijd te Nijmegen zijn gevonden, een verband met Karel de Grote als vrijwel zeker te veronderstellen gaat toch te ver" (Nijmegen).

"Teveel worden muntvondsten gebruikt ter onderbouwing van beweringen, terwijl iedereen weet dat de vindplaats van een oude munt niets zegt over haar herkomst en evenmin het tijdstip onthult waarop deze daar terecht is gekomen" (Venlo).

"Gaarne zou ik meer informatie van U ontvangen. Het heeft mij altijd al bevreemd dat bevindingen die niet overeenkomen met de traditie, heimelijk verzwegen worden" (Utrecht).

"Dat er in Nijmegen nooit voorwerpen uit de tijd van Karel de Grote zijn opgegraven, heeft mij altijd verbaasd" (Hilversum).

"Delahaye nam geen genoegen met goedkope schoolboekjeswijsheid doch daalde af tot de bronnen en leverde zeer gedocumenteerde bewijzen" (Rotterdam).

"Iedereen die in welke hoedanigheid dan ook les geeft in de Vaderlandse Geschiedenis zal in de werken van Delahaye kunnen vinden wat hij over dit vak kan laten vervallen" (Eindhoven).

"Delahaye heeft bij vele professoren in binnen- en buitenland kwaad bloed gezet. Deze geleerden kunnen hem onmogelijk gelijk geven, omdat hij aantoont dat zij jarenlang in het duister zouden hebben getast. Zij zijn echter niet in staat met keiharde bewijzen aan te komen, die zijn ongelijk zouden bewijzen" (Roosendaal).

"Ik heb het altijd vreemd gevonden dat Claudius Civilis op de zuidelijke Waaloever stond te knarsetanden, toen hij de Romeinse legerscharen zag naderen. Kwamen die dan uit Lent aan de overkant van de Waal en niet van de Kopse Hof?" (Nijmegen).

"Het is aardig dat Albert Delahaye steeds duidelijk maakte dat het Nijmeegse verhaal over Karel de Grote gewoon een verzinsel is. Dat hebben ze van Sinterklaas ook eens gezegd. Ook tevergeefs zoals elk jaar weer blijkt".


...wordt vervolgd....


Wat schrijven lezers over deze website?

"Complimenten".

"Informatief, kritisch en onderbouwde website over archeologie en vooral de interpretatie."

Deze website is in 2019 door de Koninklijke Bibliotheek gearchiveerd als te behouden digitaal erfgoed.

Bestel en lees ook het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.