Terug naar de lijst Naar het overzicht in het kort.

??? = Bodegraven.

Bodegraven is illustratief voor de manier waarop historisch Nederland met haar geschiedenis omgaat.

Voor Bodegraven weet men geen Romeinse naam te verzinnen, want Bodegraven staat niet op de Peutingerkaart.

Op gelijke wijze bewijst historisch Nederland haar gelijk, waarbij men op andere plaatsen klakkeloos een naam van de Peutingerkaart plakte.
De visie van Albert Delahaye.
Delahaye heeft geen eigen visie op Bodegraven, immers er wordt geen enkel argument genoemd dat weerlegd zou moeten worden.
Dat men voor Bodegraven geen Romeinse naam weet te verzinnen, bewijst eens te meer dat de Peutingerkaart geen betrekking op Nederland heeft.


De Nederlandse traditie.
Bodegraven als Romeinse nederzetting is onbekend bij Byvanck en bij Van Es. Er is, volgens Byvanck (o.c.p.719), in de buurt van Bodegraven een ruiterhelm gevonden. Desondanks wordt Bodegraven bij hen niet genoemd als vindplaats van Romeinse oudheden.

Bechert vermeldt dat bij Bodegraven een stelsel van kreken op de rivier afwaterde. "Vondsten uit 1977 en 1994 lijken de veronderstelling te bevestigen, dat terwille van de verdediging van de waterloop achter het castellum van Zwammedam, een brug of dam was aangelegd. De vondsten omvatten onder meer dakpanstempels TRA, LXG en VEX EX GER. Over de aard van deze verdedigingspost zijn we echter nog in het ongewisse, want systematische opgravingen hebben in de omgeving van de vermoede dam nog niet plaatsgevonden. Mogelijk was het een kleinere wachtpost, maar ook een castellum kan niet geheel worden uitgesloten. Een dakpanstempel duidt wellicht op de aanwezigheid van (een onderdeel van) de cohors II Asturum in de flavische tijd". (Bechert o.c. p.90-91)