Terug naar de lijst Naar het overzicht in het kort.

Carvone = Kesteren Carvin

De algemeen aanvaarde visie dat Carvo te Kesteren zou zijn gelegen, is nog niet met vondsten bevestigd.Bron: J.Bervaes.

Carvone bestond nog niet in de tijd van Drusus (Bechert, o.c. p.26), dus kan nooit het Carvium ad moles van de dam van Drusus (12 v.Chr.) geweest zijn, wat Byvanck er van maakt.

Drusus heeft door het gebied van de Bataven een kanaal laten aanleggen, waardoor een veiliger vaarweg ontstond van de Renus en een dam laten bouwen om een betere verdeling te maken van het water dat door de Renus wordt aangevoerd. (Byvanck, o.c. p.203).
Deze constatering van Byvanck weerspreekt de traditionele visie in Nederland onmiskenbaar, aangezien het kanaal van Drusus in de Nederlandse traditie niet in de Betuwe ligt.
De visie van Albert Delahaye.
Carvone wordt door geen enkele klassieke bron als castellum genoemd. Toch heeft men het er in de Duits-/Nederlandse traditie wel van gemaakt.


De Nederlandse traditie.
De algemeen aanvaarde visie dat Carvo te Kesteren zou zijn gelegen, is nog niet met vondsten bevestigd en tot nu toe ontbreken vondsten die op een intensieve Romeinse bebouwing wijzen.Bron: J.Bervaes.

Bij Kesteren (Carvone) wijzen talloze bodemvondsten en het Romeinse grafveld van de Prinsenhof op de aanwezigheid van een castellum. In Opheusden/Randwijk komen dergelijke sporen nauwelijks aan het licht. Het situeren van een castellum hier berust vooral in het feit dat, gezien de onderlinge afstanden tussen de castella en er vanuit gaande dat er bij Kesteren en Driel inderdaad castella lagen, er op deze voor de Romeinen gunstige plaats een gelegen zou kunnen hebben. Het laatste geldt ook voor Driel waar echter wel een grote hoeveelheid Romeins en inheems- Romeins materiaal is aangetroffen. Tot de vondsten behoren onder meer enige zeer fraaie Romeinse fibulae en een grote tufstenen scharniersteen, waarin de post van een poortdeur kon ronddraaie. (Bron: R.Borman)
Er is dus bij Kesteren geen castellum gevonden, slechts wordt er een vermoed op grond van afstanden naar plaatsen waar er ook een castellum wordt vermoed. Op een vermoeden van een vermoeden bouwt Nederland dus haar traditie.