Terug naar de lijst Naar het overzicht in het kort.

??? = Loowaard.

De visie van Albert Delahaye.De Nederlandse traditie.

In Huissen wordt de zaak weer moeilijk. Op het terrein van het Dominicanerklooster, waar vroeger een Kleefse burcht gelegen was, zijn inderdaad veel Romeinse voorwerpen tevoorschijn gekomen. Helaas echter zijn de meeste daarvan niet in situ aangetroffen en van elders afkomstig. Het geval wil dat ook uit de wat oostelijker gelegen Loowaard (Gemeente Duiven) aan de noordelijke oever van de Rijn bij zandzuigwerkzaamheden veel Romeins materiaal naar boven is gekomen. Zowel bij Huissen als in de Loowaard zijn voorwerpen gevonden die met een militaire nederzetting in verband gebracht kunnen worden (wapens, tegels en dakpannen met legioenstempels, terra sigillata). Nog niet zo lang geleden werd ten westen van Huissen ook een klein Romeins grafveldje ontdekt. Omtrent de ligging van een castellum bij deze plaats tasten we echter vooralsnog in het duister. (Bron: R.Borman)
Je vraagt je dus terecht af waarop de traditie van de Peutingerkaart van Nederland gebaseerd is: op vondsten die van elders kwamen.