Terug naar de lijst Naar het overzicht in het kort.

Noviomagi = Nijmegen Noyon

De "oudste stad van Nederland" mist acht eeuwen van haar geschiedenis.


Op de kaart van Romeins Nederland van Abraham Ortelius uit 1584 heet Nijmegen gewoon Neomagum. Ook op een kaart van Romeins Nederland uit 1646 wordt voor Nijmegen nog de naam Neomagum gebruikt en lag het ten zuiden van de Waal. Dit in tegenstelling tot de Peutingerkaart waar Noviomagi ten noorden van de Patabus in Francia ligt. Zie het kaartje hiernaast!

Vanaf de Romeinse tijd tot in de 13e eeuw blijkt keer op keer dat met Noviomagus de Franse stad Noyon bedoeld wordt. Dat erkennen ook de Historische faculteiten van de Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam en andere historici in Nederland. Zie hun bevindingen over Romeins Nijmegen en over Karolingisch Nijmegen.De St.Nicolaaskapel
op Het Valkhof.

Restanten van een stenen aquaduct, toch iets waar de Romeinen niet zonder konden, zijn in Nijmegen nooit aangetroffen.
De visie van Albert Delahaye.
Het Noviomagi van de Peutingerkaart, maar ook in andere bronnen genoemd, is Noyon in Noord-Frankrijk. Zie voor meer informatie bij Noviomagus.
Bij de beschrijving van Gallisch Belgica (en dat is niet het huidige België, maar Noord-Frankrijk!) schrijft Ptolemeus: "Het andere deel van de streek bij de Renus, van de zee tot de rivier Obruncas wordt Germania Inferior genoemd, waarin in het westen aan de rivier de Renus de stad Batavodorum in de Batua ligt." Ptolemeus geeft de volgende coördinaten: Batavodurum 27'15 / 52°30.
Nijmegen voldoet geenszins aan deze beschrijving en wel om de volgende redenen:
1. Nijmegen ligt niet in Gallisch Belgica
2. Nijmegen ligt al helemaal niet in het westen van de Betuwe, eerder in het oosten
3. Maar Nijmegen ligt helemaal niet in de Betuwe, maar er tegenover.
4. Nijmegen ligt ook niet aan de Rijn, maar aan de Waal.
5. En waar ligt in Nederland de rivier de Obruncas (ook Obrinca genoemd)? Was dat misschien toch de Duitse Rijn?
6. De Renus is de Romeinse/Gallische Renus (dus de Schelde) en niet de Nederlands/Duitse Rijn (zie bij Renus)!
Verder zijn er honderden bewijzen dat Nijmegen ook niet het Karolingische Noviomagus was. Zie bij Noviomagus.


Tussen Nijmegen en Xanten is nooit één Romeinse ruďne van een villa of ander gebouw gevonden.

De Nederlandse traditie.
"Van Noviomagus, dat ontstaan is na ongeveer 70 en waarvan de einddatum rond het jaar 270 valt te bepalen, weten we dank zij diverse vondsten wat meer, ofschoon de bouwkundige overblijfselen die van deze stad aan het licht zijn gekomen, heel gering zijn". Bron: J.E.Bogaers

Dat Nijmegen het Romeinse Noviomagus zou zijn wordt bewezen met een in Pfünz (Zuid-Duitsland) gevonden grafsteen met het opschrift "Noviomagi Batavs". In Nijmegen zelf is NIETS gevonden dat deze stelling onderbouwd. Slechts met de opvatting dat de Betuwe het eiland der Bataven was en Noviomagus daar in of vlak bij lag, wordt deze opvatting onderbouwd. Er is echter geen enkele historische schriftelijke bron die deze opvatting onderschrijft. Het Bronnenboek van Nijmegen geeft over de hele Romeinse periode 17 teksten van/op (graf-)stenen. Geen enkele tekst bewijst iets ten gunste van Nijmegen. Nu aangetoond is dat de Betuwe nooit het Eiland van de Bataven heeft kunnen zijn, vervalt ook de onderbouwing en de hele bewijsvoering.

Romeins Nijmegen is een gegeven. De vraag is alleen welke naam dit Romeins Nijmegen gedragen heeft. In elk geval niet Noviomagus, want het Noviomagus uit de Romeinse bronnen en de Peutingerkaart is onmiskenbaar de Franse stad Noyon.
Het gebruik van de naam Noviomagus voor Nijmegen is een directe afleiding van de naam op de Peutingerkaart, waarvan de Patavia werd gezien als de Nederlandse Betuwe en de Renus als de Nederlands/Duitse Rijn. Met de Peutingerkaart werd "bewezen" wat er juist bewezen moest worden. En dat terwijl er op die Peutingerkaart vlak boven Noviomagus met grote letters FRANCIA staat. Zie afbeelding hieronder! En tot Francia heeft Nijmegen nooit gehoord! In Nijmegen zelf of verre omgeving is nooit enig bewijs gevonden dat Nijmegen van oudsher de naam Noviomagus gedragen zou hebben, ook op geen enkele Romeinse inscriptie.Met bovenstaand kaartje wil men in Nijmegen bewijzen dat het afgebeelde Noviomagi Nijmegen is. Maar het kaartje spreekt dit duidelijk tegen, want dit Noviomagi ligt in FRANCIA en aan de verkeerde kant van de rivier (de Patabus).

Karolingisch Nijmegen is op haar beurt weer een afleiding van het Noviomagus van de Peutingerkaart, dat immers "bij het Eiland der Bataven lag, waar de Vahalis in het zuiden aan voorbijstroomt". De Nijmeegse kannunik Willem van Berchen is de eerste die in 1482 beweert dat Karel de Grote een paleis had in Nijmegen. Zijn geschriften staan als onbetrouwbaar te boek, hij wordt in de huidige literatuur daarom ook nergens als bron geciteerd, zelfs niet in het Bronnenboek van Nijmegen. Toch wordt zijn idee nog als volle waarheid verkondigd, ook al is er archeologisch nog geen scherf teruggevonden van dat paleis of enige ander gebouw uit de 8e eeuw. Het oudste gebouw in Nijmegen dateert uit 1080 en is de St.Nicolaaskapel op het Valkhof, dat tot 1980 nog te boek stond als Karolingische Kapel. Die naam heeft men laten vallen. Nu de rest van de Nijmeegse mythen nog.


Noviomagus.
Het karolingische Noviomagus was bisschopsstad, had een muntslag onder St.Eloy, was de kroningstad van Karel de Grote en werd verscheiden keren door de Noormannen, die over de Oise kwamen, geplunderd. Deze feiten zijn onmogelijk te Nijmegen te plaatsen.
Klik hier voor meer informatie over Noyon.Klik hier voor de WARE geschiedenis van Nijmegen,