Terug naar de lijst Naar het overzicht in het kort.

Colonia Traiana = Xanten Tressin

Colonia Traiana is bij Bechert onbekend.
De visie van Albert Delahaye.
Colonia Traiana is Tressin, welke naam afgeleid is van "Legio Trecesima Ulpia", een legioen dat er lang gelegerd heeft en wat blijkens het Itinerarium Antonini de officiële naam van de stad was. Traianus, stadhouder van Germanië, heeft nooit enige bemoeienis gehad met de streek van Nijmegen en Xanten, zodat het onjuist is daar een kolonie met zijn naam te veronderstellen. Zijn Ulpia Noviomagus was Neumagen bij Trier en niet Nijmegen, waar men een afgietsel van een in Pfünz (Beieren) gevonden inscriptie koestert als de "geboortesteen" van Nijmegen (zie afbeelding hiernaast).


De Nederlandse traditie.
Colonia Traiana wordt in de traditionele visie beschouwd als Xanten, Veteribus als Xanten-Birten op 4 km afstand, terwijl de Peutingerkaart een afstand van 40 mijl ofwel 88 kilometer geeft tussen beide plaatsen. De enige verklaring die voor deze afwijking gegegeven wordt, is een (over-)schrijffout van een latere kopiïst. Er is nooit gedacht aan een interpretatiefout bij archeologen en historici.
Bechert (o.c.p.?) slaat Colonia Traiana over! Het wordt bij hem niet genoemd, net zo min als de reden van deze overslag. Blijkbaar weet hij er geen raad mee, waarmee bevestigd wordt dat de Peutingerkaart niet over de Nederlandse en Duitse limes gaat.
Over Calo en Burungum vermeldt hij dat deze twee castella wel bij naam bekend zijn, maar tot heden onvindbaar. Op grond van het Itinerarium Antonini zou Calo halverwege Gelduba en Vetera gelegen hebben en Burungum halverwege Dormagen en Neuss, aan een limesweg waarvan het preciese verloop nog omstreden is. Er is op de vermoede locaties NIETS gevonden. Bechert oppert derhalve de gedachte "dat er is wat voor te zeggen is dat het tot nu toe niet gelokaliseerde Burungum in de 3e eeuw vervangen is door het castellum Durnomagum". Deze gedachte gaat echter niet op, want Burungo en Dornumagus worden in het Itinerarium Antonini beide als gelijktijdig bestaande plaatsen genoemd op een afstand van 5 mijl (is 11 km.) van elkaar. Het bedoelde Calo heet in het Itinerarium Antonini Calone en ligt op 20 km. van Gelduba en op 47 km. van Veteris. Van "halverwege" is hier dus geen sprake.