Tussen de 3e en de 10e eeuw was laag Nederland wegens langdurige overstromingen onbewoonbaar. De traditionele geschiedenis vanaf de Romeinse tijd heeft zich er nooit voorgedaan. St.Willibrord, St.Bonifatius en andere predikers, Karel de Grote, de Noormannen, Friezen, Franken en Saksen zijn allen op grond van verkeerde veronderstellingen geplaatst in dit overstroomde gebied, met alle foutieve consequenties vandien.Ook heden zou Nederland voor een groot gedeelte overstromen als er geen waterkeringen zouden zijn.
Klik op de kaartjes voor een vergroting.