Terug naar de beginpagina. Naar het overzicht in het kort.

Vlaanderen in het eerste millennium.
Van Romeinen tot Karolingers tussen Somme en Schelde.

'Vlaanderen in het eerste Millennium' brengt een bundeling van de belangrijkste artikelen en boeken van JoŽl Vandemaele in geactualiseerde vorm. De auteur raakte gefascineerd door wat er in de geschiedschrijving scheef gegroeid is.


Dat leidde tot een reeks publicaties: In de Spiegel der Geschiedenis (1996), Gudrun. Ontvreemd Vlaams Erfgoed (1997), ControversiŽle Geschiedschrijving (1999) en Het Beowulf-epos: Angelsaksisch of Fries-Saksisch erfgoed van omstreeks 500 uit Frans-Vlaanderen (2006).

Zijn onderzoeksgebied betreft Noordwest-Frankrijk. "Oud-Vlaanderen" is volgens JoŽl Vandemaele de regio waar we de geschiedenis achter Beowulf, Gudrun,de geschiedenis van de oude Friezen, oude Saksen en Bataven moeten zoeken.

Telkens bijzondere analyses over historische onjuistheden, vol sprankelend nieuwe inzichten, die iedere eerlijke zoeker weten te boeien.Dit boek is te koop of te bestellen bij elke zichzelf respecterende boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever op www.mens-en-cultuur-uitgevers.be .

Zeer aan te bevelen voor iedereeen die belangstelling heeft voor de geschiedenis in het eerste millenium en twijfelt aan de bevindingen van Albert Delahaye.


Vlaanderen in het eerste millennium is een onweerlegbare bevestiging van het gelijk van Albert Delahaye. De geschiedenis in het eerste millennium die men traditioneel in Nederland, (noord) Duitsland (Saxonia) en Denemarken (Dania) plaatst, hoort in werkelijkheid in Frans-Vlaanderen thuis. Historicus Vandemaele geeft, met talrijke verwijzingen naar de authentieke en klassieke bronnen, een helder overzicht van de 'verplaatste geschiedenis' vanuit (Frans-)Vlaanderen naar Nederland en Duitsland.

De feiten spreken de traditionele opvattingen duidelijk en onweerlegbaar tegen.
Het hele boek is ťťn doorlopende getuigenis van het gelijk van Albert Delahaye.
We geven hieronder enkele van de vele voorbeelden die in dit boek uitvoerig beschreven worden en waarmee aangetoond is dat de Nederlandse traditie niet alleen onjuist is, maar zelfs 'bewust vals' genoemd kan worden. De Nederlandse historici weten dat, maar hullen zich in angstvallig stilzwijgen alleen vanwege eigen reputatieschade. Zij zullen nooit toegeven dat ze het altijd fout hebben gezien. Die fouten zijn hen niet alleen aan te rekenen, wel dat ze steeds uitgegaan zijn van wat anderen schreven zonder de bronnen te controleren. Geschiedschrijving moet gebaseerd zijn op archiefonderzoek en niet op naschrijverij. Dat had Albert Delahaye in 1946 in Nijmegen al begrepen toen hij zijn eerste onderzoek startte naar het vermeende Karolingisch paleis in Nijmegen. Dat bleek ook nooit eerder onderzocht te zijn, maar was altijd stilzwijgend aangenomen.


Voorbeelden uit 'Vlaanderen in het eerste millenium', waarmee duidelijk wordt dat de geschiedenis van Oud-Vlaanderen is uitgesmeerd over half Europa tot in Zweden, Polen en Hongarije. Oud-Vlaanderen is Frans-Vlaanderen en een gedeelte van West-Vlaanderen.

Lees meer over het Diets, de taal van Oud-Vlaanderen, de smeltkroes en het stamland van veel West-Europese culturen en landen.

In dit boek wordt met verwijzing naar de klassieke bronnen aangetoond dat:
 • de Romeinse renus overeenkomt met het stroomgebied van de tegenwoordige Schelde/Scarpe. Lees meer bij Renus.
 • Julius Caesar overstak naar Brittannia op de plaats 'waar de oversteek het kortst is'. Lees meer bij Caesar.
 • in diezelfde streek de Tencteri en Usipeti naast de MoriniŽrs woonden. Dat kan dus niet in Nederland geweest zijn. Lees meer bij Geografie.
 • Drusus een verdediging aanlegde ter bescherming van Gallia aan de Litus Saxonicum tussen Bononia en Novesium. Dat was niet tussen Bonn en Neuss, maar aan het Kanaal bij Boulogne. Wie de in deze tekst genoemde Mosa, Albis, Visurgis en Renus vertaalt met Maas, Elbe, Weser en Rijn is geografische onzin aan het vertellen. Lees meer bij Drusus.
 • het Hercynisch Woud begon bij Cassel in Frans-Vlaanderen, wat niet Kassel was in midden Duitsland.
 • het Trajectum van St.Willibrord in Francia lag en de plaats Tournehem was. Lees meer bij St.Willibrord.
 • Dorestad aan het Almare lag aan de kust van Het Kanaal waar je de overkant kunt zien. DŠŠr lag ook het 'Eiland' der Bataven' (rondom Bťthune). Lees meer bij Dorestad.

  Conclusie......

  De belangrijkste conclusie van dit boek is dat de hele traditionele geschiedenis van Nederland in het eerste millennium in Oud-Vlaanderen thuishoort. Zoals de 'ondertitel' van dit boek luidt, betreft het de geschiedenis vanaf Julius Caesar tot en met Karel de Grote (en enkele opvolgers van deze Karolingische keizer), gebaseerd op de klassieke bronnen. Vandemaele belicht zijn bevindingen vanuit verschillende andere aspectieven en sluit daarmee aan bij de opvattingen van Albert Delahaye.

  St.Bonifatius, St.Willibrord, Karel; de Grote en de Noormannen zijn voor Nederland volkomen legendarisch! Ze zijn er nooit geweest.

  Lees het boek "De Ware Kijk Op" en oordeel zelf.