Volgens N.B.Tenhaeff is de oorkonde onecht en gesteld op naam van Bisschop Bernold en gedateerd op 1050, maar in werkelijkheid omstreeks 1140 vervaardigd.
Volgens A.Delahaye is de oorkonde zelfs nog later te dateren en wel in de 14e eeuw, toen de mythe rondom St.Willibrord al wat meer ingevoerd was.
Vast staat dat Amersfoort in 1050 nog niet bestond en al helemaal niet in 1028. De oudste archeologisch sporen in Amersfoort dateren uit eind 12e, begin 13e eeuw.

Opvallend is ook dat de oorkonden uit 1028 en 1050 bij Gysseling, de grote naamkundige waar heel historisch Nederland blind op vaart, niet vermeld worden. Zou hij er ook van overtuigd geweest zijn dat het vervalsingen betrof? Zelfs bij de zeker zijnde determinaties als Amersfoort, Soest en Zwijndrecht worden deze oorkonden niet vermeld. En dat is voor Amersfoort onvoorstelbaar, want het betekent dan wel het einde van de grote mythe rondom St.Ansfridus en het klooster op de Hohorst.