De in de bronnen genoemde aantallen kerken lijken voor een stad in de 9e eeuw een onlogisch en sterk overdreven aantal. Dit aantal is of gebaseerd op een 'leesfout' of op een onbegrepen 'afkorting'.
  • Heeft men een beschadiging van het perkament voor een schriftteken aangezien, wat ooit tot een discussie omtrent een extra weg op de Peutingerkaart leidde? In plaats van IV (4) heeft men wellicht LV (55) gelezen. In plaats van IX (9) heeft men misschien LX (60) gelezen. Een aantal van 4 of 9 kerken is in elk geval een stuk aannemelijker.
  • Of duidde de 'L' in LV of LX iets anders aan en was het een afkorting van een woord in plaats van een cijferteken? Deze onbegrepen 'afkorting' is vergelijkbaar met die van Ursula en de XI M Virgines, waarvan men 11.000 Virgines (maagden) maakte. In de oudste -Engelse- bron is echter sprake van 11 Martyres Virgines (martelaressen en maagden). Men las de M blijkbaar als 1000 en niet als Martyres. Bovendien is in Romeinse cijfers 11.000 niet XI M, maar XI.M (met een punt tussen XI en M) of een XM (met liggend streepje -titulus- boven de X). Heeft men een beschadiging van het perkament misschien aangezien voor de punt? De logica spreekt een aantal van 11.000 maagden in elk geval tegen.
    Vraag blijft dus wat er precies gestaan heeft in de geschreven handschriften en wat ermee werd bedoeld? Duidelijk is wel dat een aantal van 55 of zelfs 60 kerken in een stadje in de 9e eeuw niet aannemelijk is.