De in de bronnen genoemde aantallen kerken lijken voor een stad in de 9e eeuw een onlogisch en sterk overdreven aantal. Dit aantal kan gebaseerd zijn op een 'beschadiging' van het perkament of een 'leesfout' of op een onbegrepen 'afkorting'.
  • Heeft men een beschadiging van het perkament voor een schriftteken aangezien, wat ooit tot een discussie omtrent een extra weg op de Peutingerkaart leidde? In plaats van IV (4) heeft men wellicht LV (55) gelezen. In plaats van IX (9) heeft men misschien LX (60) gelezen. Een aantal van 4 of 9 kerken is in elk geval een stuk aannemelijker.
  • Heeft men de geschreven cijferletters niet begrepen? In oude handschriften komt men bij jaartallen verschillende tekens tegen die 'vertaald' moeten worden naar moderne jaartallen. Algemeen bekend is CI☽ (tweede C omgekeerd) die samen het getal 1000 vormen. Vergelijkbaar is IC dat met omgekeerde C → I☽ wordt, dat 50 is, meestal afgebeeld als hoofdletter D, een I met een omgekeerde C, dus zo I☽.
  • Of duidde de 'L' in LV of LX iets anders aan en was het een afkorting van een woord in plaats van een cijferteken? Deze onbegrepen 'afkorting' is vergelijkbaar met die van Ursula en de XI M Virgines, waarvan men 11.000 Virgines (maagden) maakte. In de oudste -Engelse- bron is echter sprake van 11 Martyres Virgines (martelaressen en maagden). Men las de M blijkbaar als 1000 en niet als Martyres. Bovendien is in Romeinse cijfers 11.000 niet XI M, maar XI.M (met een punt tussen XI en M) of een XM (met liggend streepje -titulus- boven de X). Heeft men een beschadiging van het perkament misschien aangezien voor de punt? De logica spreekt een aantal van 11.000 maagden in elk geval tegen.
    Vraag blijft dus wat er precies gestaan heeft in de geschreven handschriften en wat ermee werd bedoeld? Duidelijk is wel dat een aantal van 55 of zelfs 60 kerken in een stadje in de 9e eeuw niet aannemelijk is. Enkele onderzoekers maken dan van Dorestad niet één plaats, maar een hele streek. Dan is 50 of 60 kerken in de 9de eeuw nog een onwerkelijk aantal. Wij houden het daarom op een leesfout. Er stond geen LV (55), maar IV (4) of geen LX (60), maar IX (9). Wellicht een dubbele 'leesfout' als er geen X stond, maar een slordig geschreven V. Het aantal kerken was in elk geval uitzonderlijk veel voor een stadje, omdat het als zodanig in de bronnen genoemd werd. Daarom is de keuse IV (4) de meest logische.