Universitair Bedrog.

Deze tekst voorheen in alle boeken over Nijmegen gepresenteerd als spektakelstuk van de stad in haar strijd tegen de Noormannen, wordt zonder één woord van uitleg plotst niet meer voor Nijmegen geclaimd. De vermelde feiten uit deze tekst worden door de historische faculteiten van de Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam, de samenstellers van het Bronnenboek, dus (terecht) aan Noyon afgestaan.
Daarmee erkennen de beide Universiteiten dat: Immers men weet van het bestaan van deze teksten, maar deze worden plots niet meer gebruikt als bewijs ten gunste van Nijmegen. Hier is dus sprake van opzettelijk bedrog!