Het algemeen aanvaarde beeld van onze geschiedenis!
Het "algemeen aanvaarde beeld" is de geschiedenis zoals men DACHT dat die zich had afgespeeld. Deze geschiedenis is grotendeels in de 15e tot 17e eeuw samengesteld op grond van toen bekende en aangenomen gegevens. Elke argument dat later aangevoerd werd en niet overeenkwam met dit aangenomen beeld van onze geschiedenis, werd onjuist verklaard! Zelfs ondubbelzinnig duidelijke teksten werden met deze onnozele dooddoener vals verklaard en ter zijde gelegd. Een FEIT werd weerlegd met een MENING!
Immers van veel algemeen aanvaarde zaken in de geschiedenis van ons land, is nooit enig fundamenteel bewijs van de juistheid ervan gegeven, zelfs niet door de archeologie.
Als onweerlegbare feiten in tegenspraak zijn met een aanvaarde, dus niet vaststaande en nooit bewezen geschiedenis, worden die feiten als onjuist bestempeld.
Dat is wat historici onder wetenschap verstaan. Voor hen draait de zon nog steeds rond de aarde!