Tijdens opgravingen op het Domplein in Utrecht in 1929 is zo'n 30 maal de naam Albiobola en Colonia Albiobola Batavorum aangetroffen (C.W. Vollgraff, Romeinse inscripties uit Utrecht, 1929). Dat was dus de juiste naam van Romeins Utrecht en niet Trajectum. Deze vondst, die de Nederlandse traditie onweerlegbaar tegenspreekt, is aanvankelijk fel bestreden (vooral door Byvanck) en de jaren daarna angstvallig verzwegen. De hier bedoelde Bataven kwamen niet uit de Betuwe, maar uit Noord-Frankrijk en maakten onderdeel uit van het Romeinse leger! Immers, zouden de Bataven, legionairs in het Romeinse leger, in 'eigen land' in Utrecht een kolonie gesticht hebben?