Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning van Nederland vanaf de laatste ijstijd tot nu. Jos Bazelmans, Henk Weerts en Michiel van der Meulen. Uitgave Bert Bakker Amsterdam 2011.