De Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam blijken over een heel bijzondere achtergrondkennis te beschikken.
Zij laten de monniken van St.Omaars een processie naar Nijmegen houden, die getuigt van een weinig realistisch voorstellingsvermogen.
Zij leggen de arme monniken van St.Omaars een processie van weken heen en terug op: 20 dagen heen en 20 terug tussen St.Omaars en Nijmegen. De veertigdaagse vasten is er niets bij! In die tijd bedroeg een gemiddelde dagtocht ongeveer 15 km. Dat konden de monniken niet eens halen, omdat zij al minstens 5 uren koorgebed per dag hielden. Of had de "bisschop van Nijmegen" hen daarvan gedispenseerd?
De historische faculteiten blijken geen kennis te hebben van achtergronden en van Europese geschiedenis, daar zij zouden moeten weten dat alle Franse historici onder dit Neumagus (in een parallelle bron over hetzelfde feit Niumacum genoemd) Noyon verstaan.