T.Bechert, De Romeinen tussen Rijn en Maas, Uitg.De Bataafsche Leeuw, Dieren 1983.