Het BEOWULF-epos.
De Beowulf is een Angelsaksiche of Fries-Saksisch epos van omstreeks 500-530 uit Frans-Vlaanderen. Zie: "Het Beowulf-epos" van Joël Vandemaele, Mens & Cultuur uitgevers. Gent 2006.

Historisch dateert het verhaal uit de tijd van de Angelsaksische emigratie naar de Britse eilanden. Beowulf was koning van de Gaetingeas en werd later in Engeland koning, waar zijn hoofdplaats Thancaestre heet. Zijn oom Hygelac leverde strijd tegen de Merovingische Franken en werd in 522 verslagen door Theodebert, zoon van koning Theoderik van de Merovingische Franken. Gregorius van Tours (538-594) vermeldt dezelfde feiten in zijn Historiën (Histoire de France).
Geografisch zijn de plaatsnamen en gebeurtenissen van de Beowulf niet in Engeland te situeren, wat wel de algemene opvatting was, vanwege de locatie van de Saksen. Het verhaal speelt zich onmiskenbaar af in Frans-Vlaanderen, wat op te maken is uit heden nog gelijkluidende plaatsnamen en waar de Litus Saxonia aan de Kanaalkust lag. Ook de Dani die in Beowulf een belangrijke rol spelen zijn niet de Denen, maar de Dani genoemd de "Nortmanni", gesitueerd in Normandië.