H.J.A. Berendsen, De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht, een fysisch-geografische studie. Utrechtse Geografische Studies, 25 (proefschrift). Utrecht, 1982.