H.J.A. Berendsen, Fysische geografie van Nederland.
Van Berendsen (in samenwerking met E.Stouthamer) verschenen 4 delen + CD-roms bij Koninklijke Van Gorkum te Assen.
1. De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie. 2004.
2. Fysisch-geografisch onderzoek. Thema's en Methoden. 2005.
3. Landschap in delen. Overzicht van de geofactoren. 2010.
4. Landschappelijk Nederland. 2005.
Bij verwijzingen naar een van deze delen wordt eerst het betreffende boek aangegeven (1,2,3 of 4) en vervolgens de pagina. Dus 'Berendsen, 4, 101' is een verwijzing naar deel 4 'Landschappelijk Nederland', pagina 101.