LET OP: Deze tekst die altijd in Nederland werd aangevoerd ten gunste van Nijmegen, laten de Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam plots aan Noord-Frankrijk.
Het blijft overigens een vraag hoe de monniken van St.Bertijns op de hoogte konden zijn van deze gebeurtenissen, als deze zich niet in hun buurt afgespeeld zouden hebben. In een tekst uit 837 over invallen van de Noormannen in hetzelfde Frisia, is sprake van "waar zij velen van de onzen vermoorden". Dat betekent dat deze monniken over plaatselijke gebeurtenissen schreven!