J.Bervaes, De locatie van Levefanum, Carvo en Castra Herculis, in "Tussen herinnering en historie. De Betuwe in terugblik". Historische kring Kesteren 1992, p.60-64.