J.Bervaes, De locatie van Mannaricium, in "Tussen herinnering en historie. De Betuwe in terugblik". Historische kring Kesteren 1992, p.65-66.