Noviomagus aan de Renus of Noviomagus IN Batua zijn geen bewijzen ten gunste van Nijmegen, integendeel. Nijmegen ligt niet aan de Rijn maar aan de Waal en ook niet in de Betuwe, maar er tegenover.
Harde bewijzen zijn er wel voor Noyon, zoals Noviomagus als bisschopsstad gelegen in het diocees van het aartsbisdom Reims, Noviomagus gelegen IN Francia, Noviomagus gelegen IN Gallia, Noviomagus de stad waar Karel de Grote tot koning der Franken is gekroond, Noviomagus IN Picardië.