De Universiteit van Nijmegen kent de eigen Nijmeegse literatuur niet. Was men te rade gegaan bij het artikel van prof.Post uit 1956, dan had men zo'n blunder niet begaan. Post begreep immers als hoogleraar kerkgeschiedenis terdege, dat de tekst van 1024 en andere met dezelfde indiceer-fout over "bisschoppen van Nijmegen" (in de Monumenta Germanica staan er 'n stuk of zes) niet op Nijmegen betrekking kunnen hebben. Post heeft evengoed als Albert Delahaye gezien, dat de Duitsers het zelfs gepresteerd hebben om Immo en Transmarus, over en overbekend als bisschoppen van Noyon, toch op Nijmegen te indiceren.
Hoewel deze indiceerfouten in de Monumenta Germanica reeds in 1955 zijn aangetoond, gaan de Universiteiten van Nijmegen en Amsterdam onverminderd door deze fouten te blijven herhalen. Je vraagt je wel eens af in hoeverre de historici op beide faculteiten, eigenlijk wel deskundig zijn op hun vakgebied. Begrijpend lezen en nadenken schijnen er daar niet bij te horen. Wat doen die mensen daar dan de hele dag, dikbetaald met overheidsgeld?