P.C.J.A.Boeles, Friesland tot de elfde eeuw, (1927/1951) in Fryslan, jaargang 6 (2000) no.2, blz.15.